Monday, December 30, 2013

CONTOH SURAT MEMOHON SUMBANGAN BAGI PROGRAM KHATAM QURAAN

Tuan,

MEMOHON SUMBANGAN BAGI PROGRAM KHATAM QURAAN

Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.

2.            Sukacita dimaklumkan, pihak sekolah akan mengadakan majlis tersebut sebagaimana ketetapan berikut:-

                                Tarikh                   : 
                                Hari                       : 
                                Masa                     : 
                                Tempat                  : 

3.            Sehubungan itu, pihak kami ingin memohon sedikit sumbangan dari pihak tuan bagi menjayakan lagi majlis tersebut dan sebagai galakan kepada murid-murid yang mengambil bahagian. Kertas kerja program sebagaimana lampiran berkembar

4.            Segala jasa baik pihak tuan amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,terima kasih
CONTOH SURAT PERASMIAN MAJLIS KAHATAM QURAAN J-QAF SEKOLAH

CONTOH SURAT PERASMIAN MAJLIS KAHATAM QURAAN  J-QAFKEPADA

......................................................................


Tuan

PERASMIAN MAJLIS KAHATAM QURAAN  J-QAF PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN .......... BAGI TAHUN 201

Dengan segala hormatnya, saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2         Adalah dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan program tersebut  sebagaimana ketetapan berikut:-

Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

3       Sehubungan dengan itu kami dengan berbesar hati ingin mejemput pihak tuan, untuk hadir ke majlis tersebut seterusnya merasmikan majlis tersebut. Atucara majlis sebagaimana lampiran berkembar. Kerjasama dan kesudian pihak tuan amat-amat di hargai.

CONTOH SAHAJA TQ...
Nota sila gunakan gelaran yang sesuai ..... Dato, YB Datuk Yang Hormat dan lain-lain..

BACA JUGA
http://mysekebun.blogspot.com/2013/07/contoh-kertas-kerja-majlis-khatam-al.html

CONTOH SURAT PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

Tuan,

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH SEMPENA PROGRAM KEMAHIRAN BELAJAR

Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.


2.    Sehubungan dengan itu, kami merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan tuan sebagai Penceramah bagi aktiviti anjuran bersama Unit Kaunseling SK.................................   yang telah diadakan pada butiran berikut;

Program :
Tarikh :
Masa :
Tempat :

3.         Sumbangan dan kerjasama tuan dalam  menjayakan program tersebut, amat-amat dihargai.


Sekian, terima kasih.

Sunday, December 22, 2013

penyata egaji

Penyata egaji kakitangan awam
Kepada kakitangan awam yang ingin melihat penyata egaji anda boleh semak penyata egaji di http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php
Pastikan anda tidak mendedahkan nama penguna dan kata laluan Penyata egaji anda. Kata laluan penyata egaji sepatutnya tidak didedahkan demi keselamtan penyata egaji anda.

penyata egaji
Anda boleh melihat penyata egaji melalui aplikasi penyata egaji online. Penyata egaji penting untuk anda membuat semakan gaji. Sesunguhnya penyata egaji ini senang dan amat mudah untuk digunakan. Anda boleh lihat dan print penyata egaji anda.Anda perlu simpan penyata egaji yang telah dicetak dan simpan penyata egaji di tempat yang selamat. lebel egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji, egaji,  egaji, 

Wednesday, December 18, 2013

KAEDAH KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH

KAEDAH KAJIAN

Terdapat 4 kaedah kajian yang saya lakukan bagi memenuhi keperluan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah 2013 . Kaedah tersebut sebagaimana dibawah:

1. Kaedah kajian  rujukan buku ilmiah. Buku ilmiah saya dapai dari perpustakaan dan ada yang saya beli. Buku ilmiah banyak membantu saya dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan tajuk ............................kajian kerja kursus saya.

2. Kaedah carian internet. Saya telah mengakses internet  bagi mengetahui perkara berkaitan dengan tajuk kajian.kaedah kajian. Kaedah ini banyak membantu saya kerana sebenarnya banyak bahan yang berkaitan kajian saya terdapat diinternet.

3. Kaedah lawatan, Saya melawat tempat kajian  bagi mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan hurian kajian kerja kursus ini. Untuk itu saya telah melawat......................................kaedah ini amat berkesan dan banyak membantu menyiapakan kerja jursus saya.


4. Keadah merujuk pada akhbar dan majalah. Dalam menyiapkan tugasan ini saya telah membuat rujukan  pada akhbar dan majalah .

Tuesday, December 17, 2013

CONTOH SURAT RAYUAN KEMASUKKAN SMKA

 Hantar ke unit
Sektor Pengurusan Islam (SPI)

rujuk alamat di PPD/JPN masing-masing

Tuan,

RAYUAN KEMASUKAN KE DI SMKA.................................... DAERAH...........................................TINGKATAN 1 TAHUN 2014


Perkara diatas adalah dirujuk.

 2.            Dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun ……. lepas, anak saya telah memperoleh keputusan yang cemerlang dengan keputusan 5A dalam semua mata pelajaran yang di tawarkan di sekolahnya dengan PEKA pada gred 1. Selain memperoleh keputusan 5A, anak saya juga bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum dengan menyertai badan beruniform …………………… peringkat ( nayatakan aktiviti kokurikulum)


3.            Untuk pengetahuan pihan Tuan/Puan, anak saya amat berminat untuk belajar di ...................... kerana kemudahan infrastruktur, suasana pembelajaran yang kondusif  dan tenaga pengajar yang professional. Saya berharap pihak tuan dapat mempetimbangakan rayuan saya ini.


 4.            Butir-butir rayuan adalah seperti berikut :

                              
                Nama Pemohon    :
                Sekolah                    :
                No.Sijil Lahir            :
                No. K/P                     :
                Angka Giliran  
   


 5.        Bersama ini disertakan salinan dokumen berkaitan untuk rujukan pihak tuan

5.1: Salinan surat lahir
5.2 Salinan Keptusan UPSR
5.3 Dan lain-lain salinan sijil berkaitan

6.            Keperihatinan dan jasabaik pihak tuan dalam mempertimbangan rayuan ini amat-amat diharapkan dan dihargai.
Sekian, terima kasih.

contoh surat rayuan permohonan Ke Sekolah Kawalan Kelas Aliran Agama/ Kelas Rancangan Khas

 Hantar ke unit
Sektor Pengurusan Sekolah (SPS)

rujuk alamat di PPD/JPN masing-masing

Tuan,

RAYUAN KEMASUKAN KE  KELAS ALIRAN AGAMA/ KELAS RANCANGAN KHAS  DI SMK.................................... DAERAH...........................................TINGKATAN 1 TAHUN…..


Perkara diatas adalah dirujuk.

 2.            Dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun ……. lepas, anak saya telah memperoleh keputusan yang cemerlang dengan keputusan 5A dalam semua mata pelajaran yang di tawarkan di sekolahnya dengan PEKA pada gred 1. Selain memperoleh keputusan 5A, anak saya juga bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum dengan menyertai badan beruniform …………………… peringkat ( nayatakan aktiviti kokurikulum)


3.            Untuk pengetahuan pihan Tuan/Puan, anak saya amat berminat untuk belajar di ...................... kerana kemudahan infrastruktur, suasana pembelajaran yang kondusif  dan tenaga pengajar yang professional. Saya berharap pihak tuan dapat mempetimbangakan rayuan saya ini.


 4.            Butir-butir rayuan adalah seperti berikut :

                              
                Nama Pemohon    :
                Sekolah                    :
                No.Sijil Lahir            :
                No. K/P                     :
                Angka Giliran  
  


 5.        Bersama ini disertakan salinan dokumen berkaitan untuk rujukan pihak tuan

5.1: Salinan surat lahir
5.2 Salinan Keptusan UPSR
5.3 Dan lain-lain salinan sijil berkaitan

6.            Keperihatinan dan jasabaik pihak tuan dalam mempertimbangan rayuan ini amat-amat diharapkan dan dihargai.


Sekian, terima kasih.

Thursday, December 12, 2013

contoh surat pelantikan setiausaha peperiksaan sekolah

contoh surat pelantikan setiausaha peperiksaan sekolah

Tuan/ puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU SETIAUSAHA PEPERIKSAAN SEKOLAH BAGI SESI 2014

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2          Tahniah diucapkan atas perlantikan tuan sebagaimana tertera diatas. Tuan/ puan bertangungjawab kepada Guru Besar dan warga sekolah bagai mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.

3.        Perlantikan ini bermula pada  1 januari............. hingga  31 Disember................

4.        Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan pihak tuan.contoh surat pelantikan guru kelas

contoh surat pelantikan guru kelas

Tuan/ puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU KELAS TAHUN ENAM BADI SESI 2014

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2          Tahniah diucapkan atas perlantikan tuan sebagaimana tertera diatas. Tuan/ puan bertangungjawab kepada Guru Besar dan warga sekolah bagai mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.

3.        Perlantikan ini bermula pada  1 januari. 2014 hingga  31 Disember 2014

4.        Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

Contoh rumusan folio

Berikut adalah contoh ringkas rumusan folio sejarah
......
Kajian yang telah dilakukan ini telah memberikan saya pengalaman baru, bermakna dan menarik.Ia menyedarkan saya tentang kepentingan menguruskan  masa dalam menyiapkan tugasan ini.

Tugasan ini memberika pengalaman kepada saya untuk mendapatkan maklumat melalui pembacaan, pemerhatian dan temubual. Sesunguhnya ia adalah suatu pengalaman yang bermakna dan menarik

Melalui kajian ini, saya sedar tentang kepentingan sejarah dari kita haruslah berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita juga mesti berasa bersyukur kerana dilahirkan disebuah negara yang aman dan makmur ini

Melalui pemerhatian  saya sedar sesunguhnya kepimpinan negara amat mengambil berat terhadap kemajuan negara telah membawa kepada kepesatan negara dalam pelbagai bidang ekonomi.

Secara keseluruhanya , kajian kerja kursus ini telah menyedarkan saya tentang pentingnya sifat bertanggungjawab,kesunguhan, integriti dan kegigihan akan membawa kejayaan. Sesunguhnya banyak perkara boleh menyumbang kepada kemajuan negara.

Jadi semua pihak perlu sedar akan tangungjawab dan peranan masing-masing dalam sama-sama menjaga dan memajukan negara ini.


Wednesday, December 11, 2013

KAJIAN PENGESANAN GRADUAN


KAJIAN PENGESANAN GRADUAN IPT- UNIVERSITI AWAM DAN SWASTA
LOG MASUK KAJIAN PENGESANAN GRADUAN DI PAUTAN

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dibuat :
  1. Layari web http://graduat.mohe.gov.my/skpg2013/
  2. Pada Log Masuk sila tekan  “Log Masuk Graduan”
  3. Pada bahagian Log Masuk isikan No. Kad Pengenalan / Pasport / Tentera
  4. Pada bahagian Institusi anda sila pilih ....
  5. Sila pilih NAMA IPT ANDA
  6. Seterusnya sila isikan borang soal selidik secara online mengikut arahan

Tuesday, December 10, 2013

E-RAYUAN KEPADA PEMOHON TINGKATAN SATU SBP YANG TIDAK BERJAYA

E-RAYUAN KEPADA PEMOHON TINGKATAN SATU SBP YANG TIDAK BERJAYA

Talian e-Rayuan dibuka kepada pemohon Tingkatan Satu (1) Sekolah Berasrama Penuh (SBP 2014) yang tidak berjaya dan ingin mengemukakan rayuan dari 10 hingga 24 Disember 2013.

Sila layari http://apps.moe.gov.my/sbpt1/semakSBP_rayuan/

Sunday, December 8, 2013

NOTA SERAH TUGAS

NOTA SERAH TUGAS
NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
KANDUNGANPERKARA                                                                                              MUKASURAT

1.      Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas

2.      Senarai Tugas Jawatan

3.      Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

4.      Senarai Hartabenda / Peralatan Pejabat

5.      Kedudukan Kewangan / Akaun Dan Lain-Lain

6.      Fail Meja

7.      Manual Prosedur Kerja

8.      Lain-lain Hal
NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
1.SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA
NOTA SERAH TUGAS

------------------------------------------------

(a)           Adalah saya ………………………….. yang memegang jawatan …………………….. di ………………………………….. dari tarikh 03/01/09 hingga 31/12/2013bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri………………. melalui surat bil. …………………………………………. bertarikh……………….…. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.
Diserahkan Oleh:                                                        Disemak Oleh:

Tandatangan : …………………….                    Tandatangan : …..…………………

Nama: ……………………………                       Nama:……………………………….

(Pegawai yang akan bertukar)                         (Ketua Bahagian/Unit/Guru Besar)

(b)        Adalah saya ………………………………………………………………………... yang mengambil alih tugas jawatan ………………………………………………….di Kementerian/Jabatan/Sekolah …………………………………………………… mulai tarikh ………………………..mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.
Diterima Oleh:                                                                Disaksi Oleh:
              
Tandatangan : …………………….                    Tandatangan : …..…………………

Nama: ……………………………                       Nama:……………………………….
(Pegawai yang akan mengambil alih tugas) (Pegawai Bahagian/Unit/Guru Besar)
Catatan:
•         Potong mana yang tidak berkaitan.

NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
2.SENARAI TUGAS JAWATAN


Nama Pegawai :

Nama Jawatan :

Gelaran Jawatan :

Bertanggungjawab Kepada :


KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Bil
Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
Kedudukan Sekarang
Tindakan Susulan
Yang Diperlukan

Rujukan Fail, Pegawai,
Jabatan Yang Berkaitan

CatatanNOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
3.SENARAI HARTA MODAL / PERALATAN PEJABAT

Bil
Nama
Kuantiti
No. Rujukan
(Aset label)
Catatan
NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
4.KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN
(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)
Bil
Tarikh
Jumlah
Peruntukan
Jumlah
Tangungan
Jumlah
Belanja
Baki

5.FAIL MEJA
Tiada

6.MANUAL PROSEDUR KERJA
Tiada

7.LAIN-LAIN HAL
Tiada
NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS,NOTA SERAH TUGAS, NOTA SERAH TUGAS,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...