Friday, December 26, 2014

rbt tahun 5 rekabetuk dan tekologi tahun 5

DSKP Reka bentuk & Teknologi Tahun 5 dan
Modul Pengajaran Reka Bentuk &Teknologi Tahun 5

KAT SINI

DSKP RBT5

Modul RBT5

ATAU SINI
Dokumen Standard Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5.pdf

JUGA SINI
Bahan kursus RBT

Monday, December 15, 2014

Draf aktiviti asas :

DERAF AKTIVITI ASAS PERSATUAN BAHASA ARAB

1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.Prinsip Persatuan
6.Gotong-royong
7.Pertandinag kelab
8.Buku skrap


DERAF AKTIVITI ASAS PUTERI ISLAM

Antara aktiviti yang dicadangkan ialah :
1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.Prinsip Persatuan
6.Gotong-royong
7.Pertandinag kelab
8.Kawad kaki
9.Pertolongan cemas
10.Buku skrap

DERAF AKTIVITI ASAS KELAB BOLA JARING

Antara aktiviti yang dicadangkan ialah :
1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.latihan dan perjumpaan mingguan
6.Teknik-Teknik dalam permainan

7.Undang-Undang dan peraturan permainan

Wednesday, December 3, 2014

contoh minit mesyuarat kokurikulum

Tarikh :

Hari :
Masa :
Tempat :


Hadir
1
2
3


Tidak Hadir (Bersebab)
1.


Turut Hadir
1.En.........................................
1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.

Makluman : Semua ahli
2 Ucapan Guru Besar
1.1 Guru Besar mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 memaklumkan bahawa kokurikulum juga adalah kopenen penting dalam pendidikan.
Makluman : Semua ahli


3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli


3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli


4. Perkara berbangkit
4.1 Tiada Perkara berbangkit
Makluman : Semua ahli

5.Sukan Tahunan
5.1 Sukan tahunan akan diadakan pada .........................................
Jawatankuasa kerja dan anggaran  perbelanjaan sebagaimana kertas kerja yang disertakan.
Rujuk kertas kerja sukan tahunan, dan sekirannya ahli ada perubahan  sila beri cadangan.
Makluman : Semua Ahli

5.2 En....................... memaklumkan bahawa semua guru sukan mesti merujuk kepada Jadual aktiviti sukan tahunan yang disertakan dalam ia mestii dipatuhi. Sebarang perubahan sila rujuk setiausaha sukan.
Makluman : Semua Ahli

5.3 En .........................mencadangkan agar jumlah acara dikuraangkan kerana bilangan murid tidak ramai.Rujuk setiausaha sukan untuk tindakan lanjut.
Makluman : Semua Ahli

6.Hal-hal lain
6.1; laporan aktiviti kokurikulum
laporan aktiviti kokurikulum mestilah dikemaskini dan dilengkapkan.
Makluman : Semua Ahli

6.2 kehadiran aktiviti kokurikulum
Catatkan kehadiran murid didalam aktiviti kokurikulum
Makluman : Semua Ahli

6.3Alatan sukan
Buat tempahan bagi alatan sukan yang berkurangan. Rujuk pembantu tadbir untuk maklumat lanjut. 
Makluman : Semua Ahli

6.4 Keselamatan pelajar sewaktu aktiviti kokurikulum
Utamakan keselamatan pelajar sewaktu aktiviti kokurikulum. Batalkan aktiviti kokurikulum jika cuaca ribut dan petir
Makluman : Semua Ahli


mesyuarat ditangguh pada jam.......................................................Tuesday, November 25, 2014

agenda mesyuarat kelab bola baling

Ucapan Pengerusi
Ucapan GPK/ Guru Besar
Pengesahan minit
Perkara berbangkit

Aktiviti tahunan kelab

Pemilihan wakil pasukan sekolah MSSD

latihan mingguan kelab

lain-lain
-keselamatan
-pembelian jersi

Contoh minit mesyuarat PAJSK kali ke -2


Contoh minit mesyuarat PAJSK  kali ke -2
Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir
1.En.........................................GPK


1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.
Makluman : Semua ahli2.Pengesahan minit mesyuarat
2.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli

2.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli

3. Perkara berbangkit
 3.1. Alatan Pajsk telah dihantar oleh pembekal dan ada diletakkan di stor sukan, Rujuk en………. Unutk meklumat lanjut
 Makluman  :   Semua ahli

4.Pelaksanaan pajsk
4.1 EN ……………………….. guru PAJSK Tahun  4 dan 5  memaklumkan bahawa ujian SEGAK telah dijalankan pada…………………..
4.2 EN ……………………….. guru PAJSK Tahun 6  memaklumkan bahawa ujian SEGAK telah dijalankan pada…………………..
Makluman  :   Semua ahli

5.laporan ujian segak
Pengerusi memaklumkan bahawa laporan ujian segak mesiti disimpan didalam fail dan dikemaskini.

7.Hal-hal lain.
7.1 Keselamatan
Pengerusi memaklumkan agar semua ahli mesti mengutamakan keselamatan murid semasa aktivi yang dijalankan.
Makluman  :   Semua ahli

7.2 Buku panduan Ujian segak
Pengerusi memaklumkan bahawa buku panduan tersebut ada dalam simpanan beliau dan semua ahli boleh mendapatkan darinya atau terus sahaja muat-turu buku tersebut dari internet.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                             Disahkan oleh,

......................................                                 ...............................

Setiausaha,                                                     Pengerusi

Contoh minit mesyuarat PAJSK kali pertama

 Contoh minit mesyuarat  PAJSK kali pertama

Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir
1.En.........................................GPK


1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.
1.3 Mengumumkan pelantikan En....................... sebagai setiausaha Panitia.
Makluman : Semua ahli


2 Ucapan GPK/ Guru Besar
1.1  GPK En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Menyatakan bahawa  PAJSK adalah kompenen penting dalam pendidikan di Negara kita. PAJSK adalah pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum. Manakala Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) dan Body Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti fizikal murid  Oleh itu ia seharusnya diurus secara sistematik dan berkesan.    
Makluman  :   Semua ahli

3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli

3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli

4. Perkara berbangkit
4.1 Tiada Perkara berbangkit
 Makluman  :   Semua ahli

5.Pekeliling pajsk
Pengerusi mengingatkan semua a hali agar patuh kepada pekeliling PAJSK dalam melaksanakan aktiviti.
Makluman  :   Semua ahli

6.Pelaksanaan pajsk
PAJSK hendaklah dilaksanakan pada bulan Mac dan ogos. Ujian dan laporan hendaklah disediakan oleh Guru Pendidikan jasmani mengikut kelas yang diajar.
Makluman  :   Semua ahli

6.Hal-hal lain.
6.1. Alatan PAJSK
En …………………………. memaklumkan bahawa alatan  jankau  PAJSK tiada dan mohon alat tersebut dibeli. Pengerusi memaklumkan bahawa tempahan alatan telah dibuat dan akan dihantar oleh pembekal dalam masa yang terdekat.
Makluman  :   Semua ahli

6.2 Keselamatan
Semua ahli mesti mengutamakan keselamatan murid semasa aktivi yang dijalankan dan mestilah mengunakan pakaian sukan.
Makluman  :   Semua ahli

Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                             Disahkan oleh,

......................................                                 ...............................

Setiausaha,                                                     Pengerusi

Monday, November 17, 2014

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

TAKWIM CUTI  UMUM NEGERI

LIHAT TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015 UNUTK RUJUKAN PARA GURU BAGI PERSEDIAAN TAKWIM SEKOLAH BAGI TAHUN 2015.TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

Thursday, November 13, 2014

Modul Perekodan Offline PBS Tahun 1 hingga Tahun 3


Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 1

Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SK DI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SK DI SINI
Bahasa Inggeris SJKDI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJKDI SINI
Bahasa Tamil SKDI SINI
Bahasa Tamil SJKDI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa IbanDI SINI
Bahasa Kadazandusun DI SINI
MatematikDI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen SainsDI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMKDI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan Kesihatan DI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI

Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 2
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SKDI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SKDI SINI
Bahasa Inggeris SJK DI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJKDI SINI
Bahasa Tamil SK DI SINI
Bahasa Tamil SJKDI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa IbanDI SINI
Bahasa KadazandusunDI SINI
Matematik DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen Sains DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMK DI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan KesihatanDI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI


Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 3
Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS
     
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SK DI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SKDI SINI
Bahasa Inggeris SJK DI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJK DI SINI
Bahasa Tamil SK DI SINI
Bahasa Tamil SJK DI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa Iban DI SINI
Bahasa Kadazandusun DI SINI
Matematik DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen Sains DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMK DI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan Kesihatan DI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI

Monday, September 29, 2014

Contoh Program Kecemerlangan UPSR

Bil
 Contoh Program Kecemerlangan UPSR 
Program
UPSR
Tarikh
1
Yaasin Mingguan
Setiap
Jumaat
2
Majlis Penyerahan Murid
Tahun 6
Januari
3
Perjumpaan Ibu bapa / Penjaga Murid
Tahun 6
Jan / Mei /
Julai
4
Motivasi Murid UPSR
Feb
5
Kelas Bimbingan Topikal
Feb-April
6
Motivasi Kecemerlangan UPSR
Feb / Ogos
7
Program Mento Mentee
Feb-Sept
8
Kelas Intensif UPSR
Mac / Jun / Ogos

9
Bengkel Teknik Menjawab
 Soalan UPSR
Mac / April
10
Kelas Bimbingan Cemerlang
Mei-Sept.
11
Motivasi Upsr
Jun-Sept
12
Kem Kecemerlangan UPSR
Ogos
13
Program Rehat Minda
Ogos
14
Motivasi Persediaan UPSR
Ogos
15
Majlis Yaasin & Solat Hajat
Feb/ Sept
16
Majlis Titisan Ilmu
Sept
17
Program Pasca UPSR
Sept / Okt

Sunday, September 28, 2014

SOALAN TMK TAHUN 4 MODUL 2 EKSPLORASI MULTIMEDIA

1....................................... merujuk kepada gabungan dua atau lebih elemen  multimedia.

a.Gambar
b.Komputer
c.Multimedia

2.Berikut adalah elemen mulitimedia pada komputer kecuali:-
a. teks
b  imej
c. buah-buahan

3.Berikut adalah elemen audio kecuali
a.Bunyi lagu
b.Bunyi suara
c.Gambar format bmp.

4.Yang manakah berikut adalah elemen multimedia imej
a.gambar guru
b.Suara guru
c.Gerakan guru

5.Contoh elemen multimedia teks termasukalah:-
a.Gambar 
b.Bunyi 
c.Tulisan pada laman web

6.Contoh elemen multimedia video termasukalah:-
a.Rakaman lagu mp3
b.Rakaman gambar
c.Rakaman berita

7.Yang manakah berikut termasuk dalam elemen mutimedia jenis animasi
a.Filem upin ipin
b.Berita TV
c.Rencana TV

8.Alat untuk memaparkan imej pada komputer ialah

9. Soalan 9 berdasarkan rajah dibawahY dalam rajah diatas adalah ....................
a.Komputer
b.Aksara
c.Bit

10.  Arial,  Comic Sans MS dan Times New Roman adalah dikenali sebagai
a.Nombor
b.Mukataip
c.simbol

Padankan dengan yang betul

Bulatkan BETUL Atau SALAH pada pernyataan Panduan Menggunakan Teks dalam Multimedia
dibawah

1. Pastikan Teks yang Digunakan Tidak  Boleh Dibaca    (  BETUL  /  SALAH  )

2. Pemilihan Warna Teks yang Bersesuaian                      (  BETUL  /  SALAH  )

3. Pemilihan Stail Teks yang Bersesuaian                         (  BETUL  /  SALAH  )

4. Gunakan Teks yang Ringkas tetapi Panjang.                (  BETUL  /  SALAH  )

5. Awasi Kuantiti Teks pada Paparan                              (  BETUL  /  SALAH  )


   (  IMEJ    /   TEKS )

Nayatakan dan bulatkan yang berikut samada berkaitan dengan  IMEJ atau TEKS

1 Fotograf atau gambar foto      (  IMEJ    /   TEKS )
2 Arial                                      (  IMEJ    /   TEKS )
3 Kartun                                   (  IMEJ    /   TEKS )
4 Graf atau carta                       (  IMEJ    /   TEKS )
5 Tahoma                                  (  IMEJ    /   TEKS )


Lengkapkan jadual berikut dengan  jawapan yang telah disediakanSaiz fail kecil

Saiz fail besar

Mudah untuk diubahsuai

Susah untuk diubahsuai

Terhasil melalui lakaran atau
lukisan

Mudah dihasilkan
menggunakan kamera digital,
pengimbas dan sebagainya


Perbezaan Imej Vektor dan Bitmap

IMEJ VEKTOR

IMEJ BITMAP

1. 

2.

3.


1.

2.

3


Padankan dengan yang betul

tag SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...