Monday, January 20, 2014

contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup kali pertama

Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup kali pertama
Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir
1.En.........................................GPK


1. Ucapan Ketua panitia
1.1 Ketua Panitia En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.
1.3 Mengumumkan pelantikan En....................... sebagai setiausaha Panitia. 
Makluman : Semua ahli


2 Ucapan GPK/ Guru Besar
1.1  GPK En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Menyatakan bahawa  semua panitia adalah penting. Oleh itu semua perancangan dan pengurusan panitia perlu diurus dengan baik dan berkesan. pihak sekolah mengharapkan agar panitia ini dapat merancang dan melaksanakan selaras dengan Dasar Pendidikan Negara.    
Makluman  :   Semua ahli

3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli

3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli

4. Perkara berbangkit
4.1 En....................... mencadanganka agar jadual pengunaan bilik disediakan oleh Setiausaha
 Makluman  :   Semua ahli

4.2 Pn.................................. mencadangan Buku stok panitia diurus dan dikemaskini dengan baik
 Makluman  :   Semua ahli

5.Cadangan Aktiviti Tahunan
5.1-Mesyuarat panitia akan diadakan sekurang-kuranya 3 kali setahun
 Makluman  :   Semua ahli

5.2 Pertandingan Rekacipta akan diadakan pada bulan Mac dan Oktober
Tindakan En......... (Penyelaras program)

6. 7. Hal-hal lain
6.1 Pembelian Bahan
Sila rujuk Pembantu Tabdbir sebelum membuat pembelian dan semua ahli perlu mengisi nota minta.
Makluman  :   Semua ahli

6.2 Kunci Bilik kemahiran Hidup
Kunci Bilik mesti diletakkan didalam kotak kunci dipejabat selepas bilik digunakan
 Makluman  :   Semua ahli

6.3 Keselamatan
Semua ahli mesti menutumakan keselamatan murid semasa dibengkel.
Makluman  :   Semua ahli

6.4 Rekod pengunaan Bilik
Sila rekodkan waktu pengunaan bilik kemahiran hidup
Makluman  :   Semua ahli

Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                             Disahkan oleh,

......................................                                 ...............................
Setiausaha,                                                     Pengerusi,       lebel Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup, Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup, Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup, Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup,Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup,Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup,Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup

BACA JUGA

CONTOH SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA

Tuan/puan,

MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP KALI PERTAMA

Perkara diatas adalah dirujuk dan tuan/ puan dijemput hadir ke mesyuarat yang akan diadakan sebagaimana ketetapan berikut:

Tarikh :
Masa :
Tempat :

2.         Agenda mesyuarat sebagaimana berikut:-

1. Ucapan Ketua panitia

2 Ucapan Pentadbir

3.Pengesahan minit mesyuarat

4. Perkara berbangkit

5.Cadangan Aktiviti Tahunan

6. Hal-hal lain

3.Kerjasama dari pihak tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

BACA JUGA

Wednesday, January 15, 2014

contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah

contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah

Tuan/ puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH BAGI SESI 2014

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2          Tahniah diucapkan atas perlantikan tuan sebagaimana tertera diatas. Tuan/ puan bertangungjawab kepada Guru Besar dan warga sekolah bagai mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.

3.        Perlantikan ini bermula pada  1 januari............. hingga  31 Disember................

4.        Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan pihak tuan.
contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah, contoh surat pelantikan setiausaha sukan sekolah

CONTOH EVIDENS B1D1E3 TMK TAHUN 4

B1D1E3 Mengenal pasti Port I/O, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Padat dan soket bekalan kuasa pada unit sistem. 

Saturday, January 11, 2014

Resignation Letter Sample

[DATE]

Dear
............................................

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of ..........................  at .............................. My last day of employment will be .......................................

I have recently accepted a new position that will enable me to further develop my interests in .............................

Thank you for the opportunities you have provided me during my time with

Yours sincerely

[ NAME]         labels-Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, labels-Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, letter of resignation, resignation sample letter, format resignation letter , resignation format letter format, letter for resignation, resignation template, Resignation job Letter Sample, Resignation Letter Sample, letter of resignation, resignation sample letter, format resignation letter , resignation format
letter format, letter for resignation, resignation template

Friday, January 10, 2014

CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM

CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM

UCAPAN PENGERUSI
PENGESAHAN MINIT
PERKARA BERBANGKIT
PELANTIKAN AJK
TAKWIM TAHUNAN
TAKWIM MSSD/ZON
1M1S
PENGURUSAN FAIL UNIT
PJASK
BUKU LAPORAN KOKURIKULUM
HAL-HAL LAIN
LEBEL CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM,CONTOH AGENDA MESYUARAT KOKURIKULUM

Monday, January 6, 2014

Contoh Kupon Guru Ganti

Kupon Guru Ganti

Tarikh


Nama Guru Ganti


Nama Guru Yang Diganti


Tahun/Tingkatan


Masa


Mata pelajaran
.

Tandatangan* Sila lekatkan kupon ini dalam buku rekod pengajaran harian guru 

Saturday, January 4, 2014

Sample Resume for Computer ProgrammerPERSONAL PARTICULARS

Full Name                                 :          
I/C No                                       :          
Permanent Address                   :          

Telephone No.                           :           


Current Address                         :          
                                                           
Telephone No.                           :          

Date, Place of Birth                  :          
Sex , Marital Status                 :          
Health                                       :           Excellent
E-mail                                       :          
EDUCATIONAL BACKGROUND


1998-2001                                 :           Diploma In Computer Scaince
                                                            IPT
                                                            CGPA : 

1997 - 1998                               :           Sijil Tinggi Pelajaran
 Malaysia
                                                                        SEKOLAH
                                                                        Gred :

1994 - 1995                               :           Sijil Pelajaran
 Malaysia
                                                                        Sekolah                                                                                                                                                       Gred :
                                                           
                                                            
1991 – 1993                              :           Penilaian Menengah Rendah
                                                                         
                                                                        Gred :

                                                           

RELEVENT EXPERIENCE

1.     March 2012 - now
ABCDEF  Sdn. Bhd.
Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Position      :   Computer Programmers               :
Job Scope :

·         Responsible for performing coding, testing and developing mobile game / application for iOS and Android devices.
·         Assist in design, documentation and analysis of program specifications.
·         Provide development anf technical support.

  1. Oct 2006 – Oct 2011
GHIJKL (M) SDN. BHD.
Kuala Lumpur
Position                        : Computer Programmers

Reason of Resignation: Move to Kuantan.
  • Job Scope
  • Create web applications using primarily PHP
  • Software as a service architecture
  • Software testing and Quality Assurance
  • Build report interfaces and data feedsPresent Salary               :           RM1700.00

Expected Salary            :           RM2000.00 and above (neg.)

Date available for            :           1 week notice
employment

SKILL STRENGHT
  • Full clean driving licence (D)
  • Can work under pressure
  • Fluent in written in Bahasa Malaysia and English
·         Speak fluent in Bahasa Malaysia and  English

ACTIVITIES

2004
-
Networking atc
  2005       -        

PERSONAL INTEREST
Reading, surfing internet, traveling and playing netball

REFERENCE

The following persons have agreed to provide any additional information regarding my qualifications and character

1.
ALI BIN XXX
Project Manager
MNOPQRS INDUSTRIES SDN BHD
Selangor.

Tel : 012 XXXXXX
2.
MARIAH BT XXXXX
Assistant Manager
GHIJKL (M) SDN. BHD.
Kuala Lumpur


Tel : 03 XXXX

Sample Resume for Computer Programmer,Sample Resume for Computer Programmer,Sample Resume for Computer Programmer,Sample Resume for Computer Programmer
BACA JUGA


RPT SEJARAH TAHUN 4

RPT SEJARAH TAHUN 4
KEPADA GURU SEJARAH TAHUN 4 YANG SEDANG MENCARI RPT SEJARAH TAHUN 4, ANDA BOLEH DOWNLOAD RPT SEJARAH TAHUN 4 DIPAUTAN BERIKUT
CONTOH RPT SEJARAH TAHUN 4 KAT SINI

RPT SEJARAH TAHUN 4


LIHAT JUGA
CONTOH RPH SEJARAH LIHAT SINI

Friday, January 3, 2014

KERTAS KERJA MERENTAS DESA

KERTAS KERJA MERENTAS DESA 
Pengenalan
Acara Merentas desa  ialah satu acara tetap yang berlangsung setiap tahun bagi  menanamkan semangat cinta kepada aktivi sukan dan megnutamakan badan yang sihat.

Objektif 
Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid-murid tentan aktiviti merentas desa
Memupuk dan menanam semangat suka kepada aktiviti sukan
Meningkatkan tahap kecergasan murid
Melahirkan masyarakat yang mengutamakan senaman dan kesihatan

Pelaksanaan
Tarikh :
Hari  :
Tempat :

Kumpulan Sasar
Seramai …………orang murid dan.................

Anggaran Kos Perbelanjaan
Jamuan  RM.... X  250 peserta
hadiah  medal 
RM 3.50 X 20 pemenang Lelaki =
RM 3.50 X 20 pemenang Perempuan= 

Air mineral
lain-lain 
JUMLAH BESAR :RM........

Sumber Kewangan
Peruntukan Sekolah
Sumbangan PIBG
Sumber Tenaga 
Semua guru dan kakitangan sekolah

JAWATAN KUASA PENGELOLA
Penasihat               PPD             
Pengerusi               GB                             
Naib Pengerusi       GPK    
Setiausaha Kokurikulum  
Penolong Setiausaha
Pengerusi Teknik/Pengurus Kejohanan
Penolong Pengerusi Teknik
Bendahari
Juri Rayuan
Ketua Rumah Sukan 

JAWATANKUASA PERLAKSANAAN 

Penasihat               PPD             
Pengerusi               GB                             
Naib Pengerusi       GPK                          
Setiausaha                                         
Penolong Setiausaha      


AHLI JAWATANKUASA KERJA

BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
1.
BUKU PROGRAM DAN JEMPUTAN

·      Menyediakan Buku Program Kejohanan
·      Mengedarkan Buku Program Kejohanan
·      Menyediakan  dan ,mengedarkan surat jemputan kepada pihak polis, hospital, PPD (surat pemberitahuan.


2.
PUBLISITI DAN HIASAN

·      Membuat dan memasang kain rentang Kejohanan Merentas Desa
·      Memasang “Bantings”, bendera-bendera Rumah Sukan dan perhiasan yang bersesuaian
·      Mengemas dan menyimpan semula segala peralatan yang digunakan selepas kejohanan.
·      Banting baru diperlukan menggantikan yang lama tanpa tahun dan panjang banting perlu ditambah.
Kain rentang, “Bantings” dan perhiasan yang sesuai
3
MAKANAN/MINUMAN PEGAWAI KEJOHANAN

·      Membuat tempahan makanan/minuman untuk pegawai-pegawai dan pelajar-pelajar yang bertugas
·      Mengagihkan makanan/minuman kepada pegawai-pegawai dan pelajar-pelajar yang bertugas

4
MAJLIS PERASMIAN PENUTUP DAN PENCATAT UCAPAN

·      Mencatat ucapan Pengetua
·      Mencatat ucapan perasmian penutup
·      Menyerahkan teks ucapan kepada JK Dokumentasi

5
HADIAH, CENDERAMATA DAN SIJIL

·      Menempah hadiah mengikut kategori
·      Menyusun hadiah untuk acara Penyampaian Hadiah
·      Menyediakan sijil untuk para pemenang
·      Sentiasa berhubung dengan JK Sumbangan/Tajaan sekiranya pihak sekolah menerima sebarang sumbangan yang berbentuk hadiah
Hadiah, dulang dan sijil


BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
6
SIARAYA
·      Menyediakan alat siaraya di Tapak Perhimpunan
·      Menyimpan semula peralatan yang digunakan setelah selesai kejohanan

7
DOKUMENTASI

·      Mengumpul semua maklumat untuk didokumentasikan
·      Membuat dokumentasi dengan kerjasama S/U Kokurikulum dan S/U Sukan

8
KEBERSIHAN

·      Memastikan persekitaran sekolah berada dalam keadan bersih

9
HOSPITALITI:
KECEMASAN

·      Menyediakan pasukan PBSM yang bertugas di check point dan stesen-stesen yang telah dikenalpasti
·      Memohon bantuan peralatan dan kerjasama dari Pusat Kesihatan Kuang

10
HOSPITALITI:
KESELAMATAN, DISIPLIN, DAN KAWALAN LALU LINTAS

·      Menghantar surat permohonan bantuan kawalan lalu lintas
·      Mendapatkan maklum balas daripada Pasukan Polis
·      Memberi layanan berpatutan kepada Pasukan Polis semasa dan selepas bertugas
·      Menyediakan Pasukan Kadet Polis Sekolah untuk kawalan sepanjang jalan raya
·      Memaklumkan kepada Pegawai Teknik/Pengurus Kejohanan dan Pegawai Pelepas bahawa telah bersedia

11
SUMBANGAN DAN TAJAAN

·      Mendapatkan sumbangan dalam bentuk wang tunai atau hamper
·      Menghantar surat sumbangan dan tajaan kepada PIBG, YB, pembekal-pembekal sekolah dan pihak-pihak lain
·      Berbincang dengan pihak pentadbir terutamanya PK Ko Kurikulum untuk mendapatkan maklumat lanjut
·      Sebarang sumbangan mestilah dimaklumkan kepada PK Ko Kurikulum, S/U Sukan dan JK Hadiah untuk tindakan susulan

12
JURUHEBAH DAN JURUACARA MAJLIS

·      Menyediakan teks, lagu-lagu selingan yang bersesuaian dan mengacara di sepanjang kejohanan      untuk memeriahkan suasana

13

·      Mengambil gambar sepanjang kejohanan
·      Menyerahkan gambar kepada AJK Dokumentasi  
BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
14
PERALATAN DAN PERABOT DI TAPAK PERHIMPUNAN

·      Menyusun perabot yang sesuai di Tapak Perhimpunan untuk para tetamu, Juru Acara Majlis, Urusetia dan AJK Hadiah
·      Mengemas dan menyimpan semua perabot selepas selesai kejohanan

15
PELEPAS

·      Melepaskan para peserta mengikut kategori di garisan permulaan

Wisel dan Hailer
16
PERSIAPAN TREK


·   Mencari trek yang bersesuaian iaitu 8 km untuk peserta lelaki bawah 18 tahun dan 5 km bagi peserta lelaki 15 tahun, peserta perempuan 18 tahun dan peserta perempuan bawah 15 tahun
·   Menyediakan pelan trek/laluan Kejohanan Merentas Desa
·   Memasang Check Point di trek.

17
PENYELARAS LORONG-LORONG PENAMAT DAN TEMPAT-TEMPAT HAKIM

·   Menyediakan lorong-lorong penamat dan tempat kedudukan para Hakim Penamat sebagaimana   pelan
·   Melabelkan setiap lorong dan kedudukan para Hakim Penamat untuk panduan peserta
·   Mengemas semula lorong-lorong penamat, kerusi dan meja para Hakim Penamat selepas selesai kejohanan
Tali raffia, penanda, gunting dan masking tape
18
URUSETIA DAN PENYELARAS BORANG PERTANDINGAN

·   Menyediakan borang-borang kejohanan dan mengagihkan kepada setiap Ketua Hakim
·   Memberi taklimat kepada setiap Ketua Hakim tata cara mengisi borang kejohanan
·   Membuat publisiti Kejohanan Merentas Desa peringkat sekolah
·   Mengaudit markah yang diperolehi dari Ketua Hakim untuk menentukan kedudukan Rumah Sukan bagi setiap kategori dan keputusan keseluruhan kejohanan
·   Menyerahkan keputusan akhir kepada Juru Acara Majlis untuk acara Penyampaian Hadiah
Borang-borang kejohanan, alat tulis dan Kalkulator


  
BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
19
HAKIM-HAKIM PENAMAT

·   Bertugas sebagai ketua hakim penamat untuk kategori masing-masing
·   Memberi taklimat tatacara mengisi borang kejohanan kepada hakim-hakim penamat
·   Mengambil kupon kedudukan dari no 1 hingga 100 bagi kategori masing-masing daripada pencatat masa
·   Menyemak kupon check point para peserta dan mengagihkan kupon kedudukan no 1 hingga 100 kepada peserta yang berjaya menamatkan larian untuk kiraan markah
·   Memastikan hakim-hakim penamat merekodkan mata merentas desa mengikut rumah sukan peserta bagi menentukan pungutan markah rumah sukan mengikut kategori masing-masing
·   Menyemak dan menandatangani borang-borang kejohanan yang diterima dari hakim-hakim penamat bagi kategori masing-masing dan menyerahkannya kepada urusetia untuk diaudit

20
PENCATAT MASA

·   Bekerjasama dengan Hakim Penamat dalam menentukan masa kedudukan peserta
·   Mengambil masa bagi kedudukan pelajar tempat 1 hingga 10 kategori masing-masing
·   Memberi catatan masa kepada Hakim Penamat bagi kategori masing-masing
·   Membantu hakim penamat mengira pungutan bagi kategori masing-masing
Jam randik
21
PENCATAT PEMENANG

·   Bekerjasama dengan Hakim Penamat dan Penjaga Masa dalam menentukan masa kedudukan peserta
·   Mengambil nama , nama rumah, no KP bagi pemenang no 1- 20 dan  bagi no 21-100, nama rumah      sahaja perlu dicatat
·   Membantu urusetia mengira pungutan bagi kategori masing-masing
BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
22
PENYELARAS CHECK POINT

·  Menyelia, membawa dan menyerahkan kupon check point kepada peserta
·  Mencatat nombor larian setiap peserta
·  Membawa pulang penanda check point masing-masing dan letakkan di pondok jaga
·  Memastikan setiap check point ada Pegawai Check Point yang bertugas sebelum kejohanan dimulakan
·  Mengawas pergerakan para peserta di sekitar laluan trek

Penanda check point dan kupon check point
23
MEMANASKAN BADAN SEBELUM LARIAN

·  Melakukan tunjukcara memanaskan badan
·  Memastikan peserta mengikut dan melakukan aktiviti memanaskan badan
·  Mengarahkan pelajar ke tempat permulaan mengikut kategori masing-masing
Muzik yang sesuai dengan kerjasama juruacara majlis. Healer dan Wisel
24
PERONDA MULA DAN SEMASA KEJOHANAN

·  Meletakkan penanda bagi setiap Check Point
·  Meronda trek bersama peserta semasa dilepaskan oleh pelepas dan semasa kejohanan  

BIL.
AJK
GURU
BIDANG TUGAS
ALATAN
25
PERONDA AKHIR

·   Meronda trek di akhir kejohanan untuk memastikan peserta dan peralatan tiada yang tertinggal


26
QUARTER MASTER

·  Menyediakan QM
·  Mengagihkan tugas QM
·  Memberi taklimat Kepada QM


Jadual Aktiviti / Aturcara Program
TARIKH                                 :              
HARI                                      :              
MASA                                     :               


TEMPAT PERMULAAN : Kawasan Pagar Sekolah

TEMPAT BERAKHIR : Padang Sekolah


Masa
Tentatif
Tindakan
7.20 pagi
·      Pendaftaran kehadiran oleh Guru-guru Tingkatan di Tapak Perhimpunan
Guru Tingkatan, Guru Rumah

7.40 pagi
·      Taklimat Kejohanan kepada Pegawai-pegawai Kejohanan oleh Penolong Pengerusi Teknik di kantin.
·      Taklimat Kejohanan kepada Peserta oleh Pengurus Kejohanan di tapak perhimpunan

Pengerusi Teknik, Penolong Pengerusi teknik, Pegawai Check Point, Pencatat Masa, Hakim Penamat

8.00 pagi
·      Pergerakan Pegawai-pegawai Check Point, Pasukan Keselamatan dan Kawalan Lalu Lintas serta Pasukan Kecemasan ke check point dan stesyen masing-masing
·      Sesi memanaskan badan dan tunjukcara serta arahan ke garisan permulaan 

Pegawai Check Point, Pegawai Keselamatan dan Lalulintas

8.30 pagi
·      Acara dimulakan dan dilepaskan mengikut Kategori

Pelepas, Peronda Mula, Peronda Semasa Kejohanan, Peronda Akhir, Pertolongan cemas
9.00 pagi
·      Peserta pertama dijangka tiba
Ketua Hakim, Pencatat Masa
10.10 pagi
·      Acara berakhir

10.45 pagi
·      Ucapan Pengetua dan Penyampaian Hadiah
Juru Acara Majlis
11.30 pagi
·      Jamuan

12.00 tgh
·      Bersurai
Penilaian Program 
Sepanjang program/aktiviti dijalankan
Melalui maklum balas yang diperolehi selepas program/aktiviti dijalankan

Penutup
Adalah diharapkan program yang rancang dapat  mencapai matlamat dan mendapat kerjasam dari semua pihak

LENGKAP RUJUK SINI 

KERTAS CADANGAN PERLAKSANAAN MERENTAS DESA 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...