Friday, February 28, 2014

EVIDEN TMK TAHUN 4

EVIDEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSREVIDEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR
B2D1E1

Menerangkan fungsi 3 jenis perisian komputer berserta contoh.


NAMA PERISIAN

CONTOH PERISIAN

1.
2.3.

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR


DOWNLOAD SINI  EVIDEN B1D1E4
Menyenaraikan 3 contoh peranti : 


BACA JUGA TENTANG


Friday, February 21, 2014

contoh kertas kerja perniagaan bakeri

1.Latar Belakang Projek
Nama Perniagaan : Syarikat
Lokasi perniagaan :
Jenis Perniagaan  : Runcit dan perkhidmatan
Produk : Naytakan Kelebihan dan keunikan produk atau perkhidmatan

2.Ringkasan Eksekutif
Tujuan Menyatakan apa yang hendak dicapai oleh usahawan dalam jangka masa tertentu

Definisi Perniagaan
Menjelaskan perniagaan dan sasaran pasaran produk serta perbezaan antara produk usahawan dengan produk pesaing. Usahawan perlu menjelaskan kepentingan produk dalam memenuhi permintaan pasaran
Pandangan menyeluruh
Gambaran awal yang menonjolkan segala kekuatan perniagaan untuk meyakinkan pihak luar

Keperluan kewangan
Sumber kewangan pinjaman atau modal sendiri
Menyatakan ramalan kewangan 3 tahun pertama dan jenis pelaburan yang dibuat

Ciri-ciri
•Ciri-ciri perniagaan dari perspektif pelanggan  cth
•Contoh : kelebihan dan kekuatan perniagaan

Penubuhan
•Maklumat tentang operasi syarikat yang akan dijalankan 
•Menerangkan langkah yang akan dijalankan bagi mencapai matlamat

3.Analisis Industri
Persaingan
•Menyatakan pesaing yang akan dihadapi dan kekuatannya
•Maklumat seperti syer pasaran, produk, dan strategi promosi perlu dikumpul untuk memahami kekuatan pesaing

Pemimpin Industri
•Pesaing yang mengawal syer pasaran yang paling besar
•Contoh pemimpin industri ialah “SYARIKAT Z” dalam industri peruncitan dan “SYARIKAT Y” dalam industri perkhidmatan

Tingkat Jualan
•Menentukan jumlah pengeluaran dan menyatakan syer perkongsian pasaran yang dijangka

Pesaing utama
•membuat analisis pesaing utama perniagaannya dengan mendapatkan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan pesaing utama itu.
Produk Tandingan
•Memastikan keistimewaan produk yang sesuai dengan keperluan semasa dan mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan produk pesaing

Harga
•Menetapkan strategi harga dan analisis harga produk pesaing= DISKAUN
4.Deskripsi Perniagaan
DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK
Penjelasan tentang produk yang dipasarkan atau yang dirancang untuk dipasarkan
Anggaran harga seunit produk
Anggaran keluaran dan jumlah jualan sebulan
Menjelaskan
- kebaikan produk
- kegunaan utama
- spesifikasi
- pembungkusan
- reka bentuk
- keistimewaan
- faedah kepada pelanggan
Nyatakan perlindungan undang-undang setiap produk
Kelulusan dari pihak tertentu yang telah diperolehi

5.Rancangan Pengeluaran
Konsep Pengeluaran
•aktiviti untuk menghasilkan produk yang dapat memuaskan keperluan dan
kehendak manusia
•menghasilkan nilai faedah
meliputi proses menukar bahan mentah kepada barang siap

Produk
•Kenalpasti jenis produk yang dikeluarkan
•Tentukan jumlah keluaran mengikut tempoh seperti sehari, sebulan, setahun, 3 tahun dan 5 tahun
Proses pengeluaran
carta proses
kaedah pemprosesan
bersambung...

6.Rancangan Pemasaran
6.1 Target Jualan
Ramalan jualan ?
Sasaran pasaran?
Syer pasaran? ialah jumlah % jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing
Bilangan pesaing?
Saiz pasaran?

6.2 Kelebihan produk
Barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli

6.3 Strategi Produk
Jaminan
saiz
reka bentuk
warna 
Perkhidmatan lepas jualan
Penggunaan bahan mentah

6.4 Harga
Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan
harga terendah
harga tertinggi
harga pesaing

6.5 Agihan
Produk mesti diagihkan kepada pelanggan mengikut saluran agihan yang paling berkesan

6.6 PROMOSI
Pengikalanan dan promosi


7. Rancangan Organisasi
•MATLAMAT & STRATEGI ORGANISASI
•STRUKTUR & PERANCANGAN ORGANISASI
•CARTA ORGANISASI
•PERJAWATAN DALAM ORGANISASI
•PERALATAN PEJABAT

8. Rancangan Kewangan.............
KOS PROJEK
MELIBATKAN 
-PEMBELIAN KENDERAAN
-UBAH SUAI PEJABAT
-PERABOT
-PERALATAN PEJABAT
-GAJI DAN UPAH
-BIL ELEKTRIK, AIR, TELEFON
-LAIN-LAIN BELANJA

SUMBER 
SIMPANAN DAN PINJAMAN
CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,CONTOH KERTA KERJA PERNIAGAAN BAKERI,

Monday, February 17, 2014

Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup kali ke-2

Contoh minit mesyuarat panitia kemahiran hidup kali  ke-2

Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :


Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir

1.En.........................................GPK

1. Ucapan Ketua panitia
1.1 Ketua Panitia En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.


2 Ucapan GPK/ Guru Besar
1.1 GPK En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir dan tahniah kepada Panitia kerana telah berjaya mengadakan mesyuarat panitia untUk kali kedua
Makluman : Semua ahli


3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli


3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli


4. Perkara berbangkit
4.1 Tiada perkara berbangkit.
Makluman : Semua ahli


5.Peperiksaan Pertengahan  Tahun
5.1-Peperiksaan pertengahan tahun akan diadakan paba bulan mei. Semua guru mesti menyediakan soalan.
Makluman : Semua ahli

5.2 Standard soalan peperiksaan setengah tahun. 30 soalaan objektif dan 20 soalaan berbentuk struktur.
Makluman : Semua ahli

5.3 ETR
Target pencapaian murid dalam Peperiksaan Pertengahan  Tahun adalah 100%
Encik ........... , guru KH tahun 5, memaklumkan bahawa, ETR Tahun 5 ialah   10 pelajar A, 15 pelajar B dan tiada C, D dan E
Encik ........... , guru KH tahun 6, memaklumkan bahawa, ETR Tahun 6 ialah   15 pelajar A,  5 pelajar B dan tiada C, D dan E
Makluman : Semua ahli

5.4 SAPS
Markah peperiksaan mesti dimasukkan didalam SAPS selewat-lewatnya seminggu selepas peperiksaan diadakan.
Makluman : Semua ahli

6. 7. Hal-hal lain
6.1 Jumlah kewangan panitia sebanyak RM........................... dan semua ahli boleh memesan barang yang diperlukan. Sila rujuk pembantu tadbir.
Makluman : Semua ahli

6.2 Kebersihan dan keselamatan Bikik kemahiran Hidup
Sila pastikan keadaan bilik KH adalah bersih selepas digunakan dan keselamatan murid semasa dibengkel mestilah diutamakan.
Makluman : Semua ahli


Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                           Disahkan oleh,

......................................                         ...............................
Setiausaha,                                                      Pengerusi
minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2, minit mesyurat kemahiran hidup kali ke-2,

BACA JUGA

Thursday, February 6, 2014

kertas kerja latihan kebakaran

PENDAHULUAN
Bencana kebakaran boleh terjadi bila-bila masa. Oleh itu warga sekolah perlu didedahkan dengan dan diberi latihan bagi menanganinya bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini dan bagi menyelamatkan nyawa sewaktu berlaku kebakaran.

RASIONAL
Keselamatan adalah keutamaan sekolah.

OBJEKTIF
Melatih warga sekolah agar sentiasa bersiap sedia mennghadapi kecemasan kebakaran.
Menambah pengetahuan berkaitan keselamatan kepada warga sekolah.
Peka dan responsif kepada persekitaran.
Tahu tindakan atau prosedur semsa menghadapi musibah kebakaran


SASARAN
Semua murid tahun  1, 2, 3, 4, 5, 6, Prasekolah  dan semua warga sekolah.

AJK  PROGRAM  
Penasihat:
Pengerusi:
Naib Pengerusi 1:
Naib Pengerusi 2:
Setiausaha:
Juruacara Majlis:
Pencatat Jumlah murid: Guru kelas
Pencatat Jumlah Guru :
Pencatat Jumlah Kakitangan :
Taklimat keselamatan
Dokumentasi/ Jurufoto:
Disiplin dan keselamatan:
Loceng Kebakaran :

BUTIRAN PROGRAM
Tarikh:
Hari:
Masa: 09.00 pagi – 10.10 tengahari
Tempat Berkumpul: Dataran Keselamatan


AKTIVITI
Latihan kebakaran/ pengosongan bangunan
Semakan jumlah warga sekolah
Taklimat Ringkas keselamatan
Ucapan Guru Besar
Bersurai

PENILAIAN PROGRAM
Sepanjang program/aktiviti dijalankan
Melalui maklum balas yang diperolehi selepas program/aktiviti dijalankan

PENUTUP
Adalah diharapkan program yang rancang dapat mencapai matlamat dan mendapat kerjasama dari semua pihak.
kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran,kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran,kertas kerja latihan kebakaran,kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran, kertas kerja latihan kebakaran

Tuesday, February 4, 2014

SURAT MOHON SUMBANGAN PIBG BAGI PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH

kepada
YDP PIBG
SK........

Tuan,

MEMOHON SUMBANGAN PIBG BAGI PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH

Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan, pihak sekolah akan mengadakan program keceriaan  sebagaimana ketetapan berikut:-
        Tarikh :
        Hari :
        Masa :
       Tempat :

3.   Sehubungan itu, pihak kami ingin memohon  sumbangan dari pihak tuan bagi menjayakan lagi program tersebut. Sumbangan yang dipohon adalah sebanyak RM500.00 ( Ringgit Malaysia Lima Ratus Ringgit Sahaja)  Kertas kerja program sebagaimana lampiran berkembar.

4.   Segala jasa baik pihak tuan amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,terima kasih
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...