Sunday, April 19, 2015

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Pada Masa Depan

Penerokaan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertanian, dan petempatan

1. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi
· Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa
Hutam memiliki pelgai spesis pokok yang bernilai

2. Kesan terhadap hidupan liar
· kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru.
· Kepupusan hidupan liar badak sumbu dll
· Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar.
· Kekurangan makanan.
· Konfrontasi dengan manusia spt gajah mengganggu tanaman manusia.

3. Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan

· kepupusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
· Ganguan kepada sistem habitat semula jadi
· Masalah Hakisan tanah.
· Ekosistem akan tergangu-Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan.
· Pengunaan racun serangga dan baja kimia akan menyebabkan pencemaran

4.Langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan  hidupan liar.
Penanaman semula hutan
Wartakan kawasan hutan simpan
Penguatkuasaan undang-undang
Kempen-kempen kesedaran oleh pihak berwajib dan Pihak bukan kerajaan seperti Persatuan


Thursday, April 9, 2015

Hubungan sumber dengan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi

Kepelbagaian Sumber Di Muka Bumi

Pelbagai sumber yang penting untuk menyokong kesinambungan hidup manusia yang terdapat dibumi termasuklah;

Air
Air penting dalam kehidupan  semua makhluk dibumi.
Tanpa air kehidupan akan tergangu.
2 per 3 bumi diliputi air
manusia hanya guna 1% dari jumlah keseluruhan air
97% air laut
2% beku (glasier)


Udara
Udara penting untuk semua kehidupan dibumi
tanda udara kehidupan dibumi tergangu.
Oksigen dalam udara membantu proses pernafasan
Karbon dioksida pula membantu proses fotosentesis


Tanah

Tanah adalah bahagian permukaan bumi yang terdiri daripada mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting peranannya bagi semua kehidupan di bumi, Tanah adalah asas penting dalam pertanian untuk menjalankan penanaman pelbagai tumbuhan sama ada untuk tanaman makanan, tanaman industri atau tanaman lain.

Benda hidup/Hidupan
Contoh benda termasukalah haiwan dan tumbuhan
ia sumber makanan kepada manusia
sumber pakaian dan alatan kepada manusia, contoh bulu haiwan sebagai pakaian dll


Bahan Api Fosil
Bahan api fosil merupakan bahan api yang terbentuk daripada proses-proses semula jadi seperti pereputan anaerobik hidupan mati yang tertanam. Usia hidupan itu dan bahan api fosil yang terbentuknya lazimnya sekitar jutaan tahun, yang paling lama melebihi 650 juta tahun
Ia sumber bahan api yang mebantu dalam kehidupan manusia.
sebagai sumber tenaga,, seperti minyak yang mengerakkan enjin ( kenderaan dan industsri)

Kesimpulan
Kepelabagaian sumber yang kita nikamti adalah anugerah dari Yang maha Pencipta kepada umat manusia, Oleh itu kita seharusnya bijak unutk menjaga dan menguruskan sumber yang ada. Sumber ini  adalah penting untuk kesinambungan hidup manusia. Amalan kehidupan yang cenderung kepada pencemaran yang akan menjejaskan sumber mestilah  dielakkan.

Wednesday, April 8, 2015

kawalan biologi

Kawalan biologi
Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran, kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian serta kepentingan proses fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang


 Kelebihan kawalan biologi
1. Pencemaran alam dapat dikurangkan
- ia menggunakan haiwan pemangsa seperti burung hantu untuk mengawal tikus di sawah padi, ular di ladang sawit
- Tiada pengunaan bahan kimia dan ia boleh menghindari pencemaran air, tanah dan udara.

2. Kualiti kesihatan manusia lebih terjamin.
-Tiada pengunaan  bahan kimia
- Manusi selamat dari bahan kimia yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan

3. Kitaran ekologi seimbang
- mengekekal kiratan ekologi seterusnya membantu mengekalkan  keseimbangan rantaian makanan,

kesan negatif penggunaan bahan kimia.
- kesihatan terjejas
- kimia beracun amat berbahaya
- menyebabkan penyakit kronik yang lain seperti penyakit kanser dan penyakit kulit.

5. keracunan makanan
-penyalahgunaan kandungan bahan kimia
-tidak mengikut sukatan yang dibenarkan
- sayur-sayuran dan buah-buahan tercemar
- menyebabkan  berlakunya keracunan makanan

6. Pencemaran air
- menyebabkaan sungai tercemar.
-sungai adalah sumber air yang utama.
-bahan kimia terlarut dalam air menalir hingga ke sungai


Kesimpulan:
Penggunaan kaedah biologi lebih baik untuk kesejahteraan hidup manusia.


kebaikan kawalan biologi

-Lebih murah
-Pencemaran  dapat dikurangkan.
-Kesihatan kita terjamin  kernan tidak terdedah pada bahan kimia.

keburukan kawalan biologi

-Pengurusan yang rumit dan teliti
-Masa yang lebih lama 
-memerlukan latihan kerana ia melibatkan kestabilan seluruh ekosistem.
-Sukar untuk dikawaldan untuk di implementasi

Sunday, April 5, 2015

SOALAN TMK TAHUN 5

Isi tempat kosong

Google                           gelintar                     simbol

Boolean                         berfrasa
1.Maklumat internet boleh dicapai mengunakan enjin ...........................................

2.Antara contoh enjin gelintar yang popular ialah.....................................................

3.Terdapat dua contoh pencarian............................., iaitu AND dan OR.

4.Pencarian............................. mengunakan tanda petik ("   ") untuk menetapkan frasa carian.

5.Pencarian berasaskan............................ ialah mengunakan simbol asterik (   *   ) sebagai kad bebas dalam carian.


jawapan
1.gelintar
2.google
3.Boolean
4.berfrasa
5.simbol

SOALAN TMK TAHUN 5 :MENCARI MAKLUMAT

SOALAN TMK TAHUN 5 :MENCARI MAKLUMAT

Isi tempat kosong dengan jawapan berikut

simbol                            boolean  

berfrasa                   gelintar          yahoo


Maklumat boleh dicapai mengunakan enjin ............(1)...................
Antara contoh nejin geliantar yang biasa digunakan ialah..................(2).............. dan google.

Caraian maklumat boleh dilakukan dengan lebih tepat mengunakan pencarian...............(3)............... iaitu AND dan OR, selain itu
mengunakan Pencarian...................94)........................ yang mengunakan tanda petik (""  "")  dan 
pencarian berasakan................(5)......................mengunakan simbol asterik (  *  ).

Jawapan
1gelintar
2yahoo
3.boolean
4.berfrasa
5.simbol

SOALAN TMK TAHUN 5

SOALAN TMK TAHUN 5; MENCARI MAKLUMAT


JAWAPAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...