Thursday, October 22, 2015

muatturun ikeps 2015

ikeps 2015

i-KePS bermaksud Instrumen Bancian Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah. i-KePS merupakan satu sistem aplikasi pangkalan data yang telah digubal oleh Ahli Panel Khas yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Unit Sukan, Jabatan Pendidikan Negeri dan guru sukan sekolah.

Muatturun ikeps 2015 kat sini pautan  

http://www.moe.gov.my/my/ikeps

makluamt ikeps 2015
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...