Saturday, December 30, 2017

SSQS Kelantan

SSQS Kelantan Link ke pautan SSQS Kelantan

SSQS (Smart School Qualification Standards) adalah sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaanSSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bestari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara.Aplikasi ini digunakan untuk membuat kajian dan mendapatkan maklumbalas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di semua sekolah bestari dan kini aplikasi telah dibina berasaskan web dan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.
SSQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SSQS Kelantan SQS Kelantan

Deskripsi Tugas Pegawai penialai gred w41

Deskripsi Tugas Pegawai penialai gred W41
Tugas utama ialah membuat ukur periksa, menyelidik dan menganalisis butir-butir mengenai harta tanah bagi tujuan menyediakan laporan penilaian. Di samping itu menyelia dan melatih kakitangan bawahan.
DESKRIPSI TUGAS :  Pegawai Penilaia n Gred W41
a.Menjalankan semua aktiviti yang berkaitan dengan penilaian pelbagai harta  tanah  dengan  tujuan  untuk  memastikan  penilaian  diselesaikan dengan cepat dan tepat.
b.Mengambil  perbandingan,  membuat  lawatan  dan  pemeriksaan  harta tanah,  menyemak  butir-butir  hak  milik  dan  perancangan,  menyelidik maklumat    dan    menganalisis    data,    menyediakan    pelan-pelan bangunan,   lokasi,   perbandingan   dan   aktiviti   lain   yang   perlu, menyediakan  laporan  nilaian  yang  berkualiti  dan  melaporkan  dalam had kuasa melapor yang diberi.
c.Menyemak  dan  meluluskan  kerja-kerja  penilaian  yang  perlu  atau sepertimana yang telah diarahkan.
d.Meneliti   bantahan   atau   rayuan   dan   menyemak   semula   nilaian terdahulu.
e.Menjalankan  kajian,  kerja-kerja  penyelidikan  dan  mengemas  kini maklumat secara berterusan.
f.Mengurus dan menghadiri perundingan serta perbicaraan Mahkamah Tinggi atau Tribunal.
g.Menjalankan tugas sebagai assessor dalam kes rayuan pengambilan tanah  di  mahkamah  serta  menghadiri  mahkamah  sebagai  saksi pakar.
h.Menyediakan laporan -laporan bagi penerbitan jabatan.

Thursday, December 21, 2017

CONTOH KERTAS KERJA PROGRAM DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) ** Untuk sekolah SKM di kampung

CONTOH KERTAS KERJA PROGRAM DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) ** Untuk sekolah SKM di kampung

ANJURAN BERSAMA : UNIT HAL EHWAL MURID UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNIT KOKURIKULUM

1.0 PENDAHULUAN

Pada 5 Januari 2011, Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan Dasar Warga Emas Negera (DWEN) yang telah digubal oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dasar ini adalah merupakan satu penilaian semula dan merupakan penambahbaikan kepada Dasar Warga Tua Negara sebelumya. Pelaksanaan program ini bertujuan memupuk nilai budaya, sikap, amalan saling menghormati dan menghargai serta menyayangi sesama insan. Proses pembelajaran bukan sahaja berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran semata – mata. Guru boleh mempelabagaikan proses pembelajaran melalui aktiviti – aktiviti di luar kelas yang boleh mendorong murid merasai sendiri suasana berkenaan bukan sekadar teori sahaja. Guru boleh mengadakan lawatan sambil belajar bagi memberi peluang kepada murid mengkaji, menganalisis dan membuat perbandingan apa yang mereka lihat dan pelajari.


2.0 Rasional Rasional utama pelaksanaan program ini adalah:


2.1  Membudayakan nilai, sikap dan amalan saling menghormati, menghargai serta menyayangi sesame insan: dan

2.2 Memanfaatkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman warga emas bagi meningkatkan kerohanian, sahsiah dan jati diri dalam kalangan murid dan remaja.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Menerapkan rasa simpati, empati, kasih sayang dan keperihatinan kepada golongan warga emas

3.2 Melalui pengalaman menarik yang dijangka dapat memberikan banyak faedah kepada para pelajar.
3.4 Mengembirakan golongan warga emas dengan aktiviti yang menceriakan.


4.0 SASARAN

4.1  12 Orang pelajar tahun5.0 BILANGAN PESERTA / GURU

Seramai 12 orang murid akan mengikuti lawatan ini dengan kebenaran ibu bapa / penjaga. Seramai 3 orang guru akan mengawasi pelajar sepanjang program ini berjalan.6.0 CADANGAN PROGRAM

Tarikh :

Masa :

Tempat :4 7.0 AJK PROGRAM WARGA EMAS SMJK CHAN WA

Penasihat :

Naib Pengerusi :

Setiausaha : (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

Bendahari :

Penyelaras :

8.0 TENTATIF PROGRAM

4.00 pm : Berkumpul di sekolah

4.15 pm : Bertolak ke Lokasi

4.30 pm : Tiba di Lokasi

4.45 pm : Meziarahi dan beramah mesra dengan warga emas

5.00 pm : Minum petang dan penyampaian cenderamata kepada warga emas

5.30 pm : Bertolak balik ke sekolah9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Peruntukan : Perbelanjaan :

Makanan( minum petang) RM 2 X 20 = RM 40.00

Cenderahati wargaemas = RM 20.00

Jumlah : RM6010.0 PENUTUP

Adalah diharapkan program yang rancang dapat mencapai matlamat dan mendapat kerjasam dari semua pihak

Tuesday, December 19, 2017

Tak perlu guna kekerasan : Merit Demerit

Perkongsian menarik. Atasi masalah disiplin dengan 

Merit Demerit. Tak perlu guna kekerasan..


Saturday, December 16, 2017

Pelaksanaan standard operating procedure (sop) - KPM

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) 1 : 3 : 7 Pelaporan Dan Tindakan Menangani Isu Disiplin


https://www.moe.gov.my/images/pekeliling/2011/circularfile_file_000927.pdf

EVIDEN SKPM G2- STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

EVIDEN SKPM G2- STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

1.1.1
Minit mesyuarat
Analisis SWOT
Dokumen perancangan strategik
Visi dan Misi dipaparkan di kwasan tertentu (menyebarluaskan halatuju)..Ambil gambar

1.1.2
Carta GANT Perancangan strategik
Dokumen pemantauan perancangan sttegik...

1.1.3
Rekod-reko/Borang-borang pemantauan ( kedatangan staf/ penghataran buku rekod dll)
i-melaksanakan pemantauan
ii. menyediakan rumusan pemantauan
iii. mengambil tindakan susulan1.1.4
i.              melaksanakan PdPc                                                                                       
ii.             menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)                                                                                              
iii.            melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap tahap penguasaan murid                                       
iv.           menyemak buku latihan/tugasan murid
***buku rekod mengajar/ SAPS/ Rekod semakan buku ltihan murid


1.1.5


PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:      
i.              melaksanakan pencerapan PdP                                                                                
ii.             memberi maklum balas dan bimbingan                                                                                 
iii.            mengambil tindakan susulan
 

**Borang pencerapan pdpc/ Minit mesyuarat/ LADAP PDPC

1.1.6


PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan:               
i.              menganalisis pencapaian murid                                                                                
ii.             menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid                                                                                             
iii.            mengambil tindakan susulan

***SAPS/ Minit Mesyuarat/ Kertas Kerja Program susulan cth..matematik lemah..Panitia buat program atasi masalah tersebut1.1.7
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah dengan:
 i.             mengenal pasti punca masalah/isu                                                                                         
ii.             mengambil tindakan terhadap masalah/isu                                                                                         
iii.            menyelesaikan masalah/isu                                                                                       
iv.           mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak berulang

1.2.1
PGB memberi bimbingan dengan:

i.              memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah                                                                                      
ii.             memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/ penerangan                                                                            
iii.            memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja


 ***LADAP/ Borang skor PBPPP

1.2.2
PGB memberi bimbingan dengan:           
i.              memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/ penerangan                                                                            
ii.             memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja                                                                                               
iii.            memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan

***minit mesy exco/ Borang skor PBPPP

1.3.1
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan dalam:      
i.              melaksanakan tugas berkualiti                                                                                  
ii.             mempamerkan penampilan diri berwibawa                                                                                        
iii.            bertindak sebagai pakar rujuk                                                                                   
iv.           memperlihatkan komunikasi yang berkesan
 **laporan porjumpaan guru/ minit mesyuarat/ surat penghargaan

1.3.2
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah dengan:
 i.             menyediakan saluran untuk berkomunikasi                                                                                        
ii.             mendengar pandangan daripada pelbagai pihak                                                                                               
iii.            menerima pandangan/maklum balas yang berbeza                                                                                        
iv.           mengambil tindakan terhadap pandangan/maklum balas
**peti cadangan/ whatapps/ emel

1.3.3

PGB memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada warga sekolah dengan:  
i.              memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/ kemajuan/pencapaian kerja                                                 
ii.             memberi penghargaan/pengiktirafan                                                                                    
iii.            menyediakan keperluan dan kemudahan                                                                                            
iv.           melibatkan diri dalam aktiviti sekolah
**hari keluarga/ hari kualiti/  sijil penghargaan..
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...