Saturday, December 16, 2017

Pelaksanaan standard operating procedure (sop) - KPM

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) 1 : 3 : 7 Pelaporan Dan Tindakan Menangani Isu Disiplin


https://www.moe.gov.my/images/pekeliling/2011/circularfile_file_000927.pdf

EVIDEN SKPM G2- STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

EVIDEN SKPM G2- STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

1.1.1
Minit mesyuarat
Analisis SWOT
Dokumen perancangan strategik
Visi dan Misi dipaparkan di kwasan tertentu (menyebarluaskan halatuju)..Ambil gambar

1.1.2
Carta GANT Perancangan strategik
Dokumen pemantauan perancangan sttegik...

1.1.3
Rekod-reko/Borang-borang pemantauan ( kedatangan staf/ penghataran buku rekod dll)
i-melaksanakan pemantauan
ii. menyediakan rumusan pemantauan
iii. mengambil tindakan susulan1.1.4
i.              melaksanakan PdPc                                                                                       
ii.             menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)                                                                                              
iii.            melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap tahap penguasaan murid                                       
iv.           menyemak buku latihan/tugasan murid
***buku rekod mengajar/ SAPS/ Rekod semakan buku ltihan murid


1.1.5


PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:      
i.              melaksanakan pencerapan PdP                                                                                
ii.             memberi maklum balas dan bimbingan                                                                                 
iii.            mengambil tindakan susulan
 

**Borang pencerapan pdpc/ Minit mesyuarat/ LADAP PDPC

1.1.6


PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan:               
i.              menganalisis pencapaian murid                                                                                
ii.             menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid                                                                                             
iii.            mengambil tindakan susulan

***SAPS/ Minit Mesyuarat/ Kertas Kerja Program susulan cth..matematik lemah..Panitia buat program atasi masalah tersebut1.1.7
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah dengan:
 i.             mengenal pasti punca masalah/isu                                                                                         
ii.             mengambil tindakan terhadap masalah/isu                                                                                         
iii.            menyelesaikan masalah/isu                                                                                       
iv.           mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak berulang

1.2.1
PGB memberi bimbingan dengan:

i.              memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah                                                                                      
ii.             memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/ penerangan                                                                            
iii.            memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja


 ***LADAP/ Borang skor PBPPP

1.2.2
PGB memberi bimbingan dengan:           
i.              memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/ penerangan                                                                            
ii.             memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja                                                                                               
iii.            memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan

***minit mesy exco/ Borang skor PBPPP

1.3.1
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan dalam:      
i.              melaksanakan tugas berkualiti                                                                                  
ii.             mempamerkan penampilan diri berwibawa                                                                                        
iii.            bertindak sebagai pakar rujuk                                                                                   
iv.           memperlihatkan komunikasi yang berkesan
 **laporan porjumpaan guru/ minit mesyuarat/ surat penghargaan

1.3.2
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah dengan:
 i.             menyediakan saluran untuk berkomunikasi                                                                                        
ii.             mendengar pandangan daripada pelbagai pihak                                                                                               
iii.            menerima pandangan/maklum balas yang berbeza                                                                                        
iv.           mengambil tindakan terhadap pandangan/maklum balas
**peti cadangan/ whatapps/ emel

1.3.3

PGB memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada warga sekolah dengan:  
i.              memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/ kemajuan/pencapaian kerja                                                 
ii.             memberi penghargaan/pengiktirafan                                                                                    
iii.            menyediakan keperluan dan kemudahan                                                                                            
iv.           melibatkan diri dalam aktiviti sekolah
**hari keluarga/ hari kualiti/  sijil penghargaan..
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...