Wednesday, June 28, 2017

apdm

apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm apdm 
http://apdm.moe.gov.my/

Penialaian Bersepadu Elearning IAB

Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB Penialaian Bersepadu Elearning IAB
http://sistem.iab.edu.my/insystv2/login/

Tuesday, June 20, 2017

Login Tapir Hero

Uji Lari DCS Tapir Hero dipautan ini

Klik sini untuk ke Tapir Hero
Uian Tapir
DCS adalah merujuk kepada Digital Compentency Standards yang menilai dalam tiga aspek iaitu Kognitif, Digital Citizenship dan Teknologi. 

login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero login Tapir Hero 

Ujian Tapir Tahun 6


Uji Lari DCS Tapir Hero dipautan ini

 http://best.moe.edu.my/dcs/account/login?return=/dashboard/home

Uian Tapir
DCS adalah merujuk kepada Digital Compentency Standards yang menilai dalam tiga aspek iaitu Kognitif, Digital Citizenship dan Teknologi.

Panduan Tapir Guru Lihat sini Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP

Login Penilaian Bersepadi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP di pautan  https://eprestasi.moe.gov.my/  

PBPPP ialah Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP modul penilian guru KPM

Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP Penilaian Bersepadi pegawai perkhidmatan pendidikan PBPPP

Contoh laporan sandaran NPQEL

Contoh laporan sandaran NPQEL

BAB 2

PERANCANGAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

2.1          Kajian keperluan
Peratus kehadiran walaupun menunjukkan berlaku peningkatan tetapi masih tidak mencapai tahap 95% seperti yang dihasratkan oleh PPD, JPN dan KPM. Tidak hadir ke sekolah adalah satu amalan biasa bagi segelintir murid sekolah. Murid-murid yang sering ponteng ke sekolah kebanyakannya murid yang sama. Penyelidik merasakan perlu dibuat kajian keperluan sebelum melaksanakan program yang berkesan bagi mencapai target 95% kehadiran murid kesekolah. Program ini perlu dirancang dan perlu mendapat sokongan dari pihak sekolah.
Kepentingan  kajian ialah membantu sekolah merangka satu program yang dapat meningkatkan kehadiran murid kesekolah. Kajian ini terbatas kepada perkara berikut:
Responden hanya kepada murid yang terlibat ponteng sekolah
Lokasi kajian hanya di  SK …………………………….
Pemerhatian dilakukan berdasarkan kelas yang banyak terlibat masalah ponteng
Masa kajian adalah singkat terhad kepada 8 minggu sahaja.

Senarai masalah:-
Peratus kehadiran murid tidak melepasi 95%. Isu ini adalah besar kerana pihak sekolah masih lagi belum mencapai KPI  Kementerian Pendidikan iaitu sekurang-kurangnya kehadiran melepasi 95%.

Kadar ponteng dikalangan murid adalah masih tinggi. Terdapat sebilangan murid yang sering tidak hadir kesekolah. Murid ini adalah murid yang sama dan kes ini adalah kes berulang.

 Download sini Contoh laporan sandaran

Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL Contoh laporan sandaran NPQEL

Contoh laporan tanda Aras NPQEL

Laporan penandarasan NPQEL diwajibkan bagi setiap peserta NPQEL. Laporan penandaarasan disediakan bersasarakan program penandarasan yang telah dibuat disekolah terpilih selama duan minggu.Laporan penandarasan mesti disediakan oleh setiap peserta npqel.

Download Contoh laporan tanda aras NPQEL  

Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL Contoh laporan tanda Aras NPQEL

Semakan SAPS ibubapa

Semakan SAPS ibubapa di pautan ini
 https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php

Semakan SAPS ibubapa ialah sistem apliksi unutk ibubapa melihat markah peperiksaan anak mereka.
Markah boleh lihat melalui SAPS ibubapa ini.Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa  Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa Semakan SAPS ibubapa

GARIS PANDUAN UMUM PEMBERIAN KERJA RUMAH KEPADA MURID SEKOLAH

SURAT PEKELILING IKHTISAS BlL. 12/2004 GARIS PANDUAN UMUM PEMBERIAN KERJA RUMAHKEPADA MURID SEKOLAH 

(A) PERANCANGAN
i) Pihak sekolah melalui Jawatan Kuasa Kurikulum dan Panitia Mata Pelajaran masing-masing perlulah menyediakan perancangan yang lengkap dan seimbang bagi setiap kelas untuk menjadualkan pemberian kerja rumah.
ii) Perancangan pemberian kerja rumah hendaklah mengambil kira faktor jumlah, jenis atau bentuk, kekerapan, aras kesukaran matapelajaran dan kemampuan murid berkenaan.
iii) Faktor lain seperti masa peperiksaan, hari sukan atau aktiviti kokurikulum, hari kecemerlangan sekolah dan juga hari-hari cuti juga perlu diambil kira dalam merancang pemberian kerja rumah Ini. Pemberian kerja rumah tidak seharusnya tertumpu kepada masa cuti atau hujung minggu sahaja.
iv) Pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlu dimaklumkan mengenai peranan, perancangan dan pelaksanaan pemberian kerja rumah oleh pihak sekolah.

(B) PELAKSANAAN
 i) Pihak sekolah perlulah memastikan setiap murid diberikan kerja rumah secara berpatutan dan bersesuaian dengan potensi dan kemampuan murid berkenaan.
ii) Pihak sekolah tidak digalakkan menyuruh murid meniru atau menyalin satu persatu soalan latihan atau kesemua pilihan jawapan dari mana-mana sumber seperti sisipan pendidikan akhbar, majalah. buku kerja dan yang sepertinya sebagai tugasan kerja rumah.
 iii) Guru kelas boleh menyelaraskan jadual pemberian kerja rumah setiap minggu, bagi setiap mata pelajaran di kelas masing-masing agar setiap guru berpeluang memberikan kerja rumah secara seimbang dan sama rata.
 iv) Tempoh masa menyiapkan kerja rumah mestilah mengambil kira faktor kemampuan murid, aras kesukaran mata pelajaran, jenls dan bentuk kerja rumah.
v) Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, guru perlu mempelbagaikan bentuk tugasan dan kerja rumah agar tidak hanya tertumpu kepada Iatihan berbentuk kertas dan pensil/pen sahaja.
vi) Penyemakan kerja rumah dengan segera akan memudahkan guru membuat tindaksusul seperti, langkah pemulihan atau pengayaan.

 (C) PEMANTAUAN
i) Satu mekanisme hendaklah disediakan supaya jadual pemberian kerja rumah dapat diakses oleh pengetua, guru besar, guru dan murid pada setiap masa. Oleh itu, jadual ini sesuai dipaparkan di setiap bilik darjah. Mekanisme yang disediakan perlu mengambil kira jumlah kerja rumah yang telah/akan diberl kepada murid-murid dalam sebuah kelas untuk sesuatu hari bagi setiap mata pelajaran selain mengambil kira masa yang diperlukan oleh murid untuk menyiapkan sesuatu tugasan atau kerja rumah berkenaan.
ii) Mekanisme ini juga boIeh melibatkan merekod pemberian kerja rumah dalam bentuk catatan/buku yang akan membantu memudahkan pemantauan dibuat secara sistematik dan berkesan.
iii) Pengetua, guru besar dan ketua panitia mata pelajaran hendaklah memantau pelaksanaan jadual ini agar ianya dilaksanakan dengan berkesan.
 iv) Pengetua dan guru besar adalah bertanggungjawab memastikan bahawa kerja rumah yang diberikan kepada murid disemak oleh guru yang berkenaan.

Login e prestasi guru

Login e prsetasi di pautan ini https://eprestasi.moe.gov.my/  

PBPPP adalah penilaian baharu yang memberi fokus kepada elemen pembangunan kompetensi, potensi dan keberhasilan berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira kepelbagaian bidang tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru Login e prestasi guru 

Friday, June 16, 2017

KERTAS KERJA HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH

KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH KERTAS KERJA  HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH

PENGENALAN
Dalam meneladani sunnah Nabi s.a.w adalah sebagaimana yang diceritakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani r.h yang dinukilkan daripada Jubair bin Nufair r.a katanya:
“Apabila para sahabat Rasulullah s.a.w bertemu di hari raya, sebahagian mereka mengucapkan kepada yang lain ‘taqabbalullah minna waminka’ (Semoga Allah menerimaamalan kami dan amalanmu).”
Rujuk Fath al-Bari, al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, jil. 5, ms. 270-271.

OBJEKTIF
Mengingati dan menghayati Hari raya aidil fitri
Menanamkan dan memupuk minat mencintai hari kebesaran islam.
Menghubungkan silaturahim dan bermaafan diantara warga sekolah sempena hari raya

KUMPULAN SASARAN
Semua warga sk..........................

TARIKH PELAKSANAAN
Tarikh :
Hari:

ATUCARA
08.00 pagi- Murid mengambil tempat
                   Ucapan Pengerusi majlis
                   Bacaan doa
                   Ucapan Guru Besar
                   Ucapan YDP PIBG
          
10.40  pagi-Jamuan Raya
                   Bersurai

PERUNTUKAN
Pibg/ Sekolah/ kelab guru kakitangan/ sumbangan perseorangan

ANGGARAN BELANJA
Jamuan Murid                             RM...... X ........... orang = RM
Jamuan Guru/ kakitangan/ tetamu RM..... X ........... orang = RM
Lain-lain
Jumlah Besar = RM

AJK PELAKSANA
Penasihat:
Pengerusi:
Naib Pengerusi 1:
Setiausaha:
Pembaca  Doa:
Juruacara Majlis:
Persiapan Dewan:
Jamuan
Siaraya:
Dokumentasi/ Jurufoto:
Pentas
Buku Program:
Disiplin Dan keselamatan

PENUTUP

Diharap program ini mendapat kerjasama dari semua pihak dan dapat memberi impak kepada warga sekolah

Wednesday, June 14, 2017

PAJSK ONLINE

PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID SILA KE PAUTAN INI https://pajsk.moe.gov.my/index.php 

PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID PAJSK ONLINE , UNUTK  MARKAH PAJSK ONLINE DAN MARKAH KOKURIKULUM MURID

Saturday, June 10, 2017

Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018

Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018

Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 boleh dilakukan melalui Sistem Dalam Talian NPQEL MPPS mulai 11 Julai hingga 11 Ogos 2017. Sila layari Sistem NPQEL MPPS .
Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 boleh dilakukan melalui Sistem Dalam Talian NPQEL MPPS mulai 11 Julai hingga 11 Ogos 2017.

https://tls.moe.gov.my/login.php

Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018
Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018 Permohonan NPQEL Ambilan Tahun 2018
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...