Tuesday, November 25, 2014

agenda mesyuarat kelab bola baling

Ucapan Pengerusi
Ucapan GPK/ Guru Besar
Pengesahan minit
Perkara berbangkit

Aktiviti tahunan kelab

Pemilihan wakil pasukan sekolah MSSD

latihan mingguan kelab

lain-lain
-keselamatan
-pembelian jersi

Contoh minit mesyuarat PAJSK kali ke -2


Contoh minit mesyuarat PAJSK  kali ke -2
Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir
1.En.........................................GPK


1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.
Makluman : Semua ahli2.Pengesahan minit mesyuarat
2.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli

2.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli

3. Perkara berbangkit
 3.1. Alatan Pajsk telah dihantar oleh pembekal dan ada diletakkan di stor sukan, Rujuk en………. Unutk meklumat lanjut
 Makluman  :   Semua ahli

4.Pelaksanaan pajsk
4.1 EN ……………………….. guru PAJSK Tahun  4 dan 5  memaklumkan bahawa ujian SEGAK telah dijalankan pada…………………..
4.2 EN ……………………….. guru PAJSK Tahun 6  memaklumkan bahawa ujian SEGAK telah dijalankan pada…………………..
Makluman  :   Semua ahli

5.laporan ujian segak
Pengerusi memaklumkan bahawa laporan ujian segak mesiti disimpan didalam fail dan dikemaskini.

7.Hal-hal lain.
7.1 Keselamatan
Pengerusi memaklumkan agar semua ahli mesti mengutamakan keselamatan murid semasa aktivi yang dijalankan.
Makluman  :   Semua ahli

7.2 Buku panduan Ujian segak
Pengerusi memaklumkan bahawa buku panduan tersebut ada dalam simpanan beliau dan semua ahli boleh mendapatkan darinya atau terus sahaja muat-turu buku tersebut dari internet.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                             Disahkan oleh,

......................................                                 ...............................

Setiausaha,                                                     Pengerusi

Contoh minit mesyuarat PAJSK kali pertama

 Contoh minit mesyuarat  PAJSK kali pertama

Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :

Hadir
1
2
3

Tidak Hadir (Bersebab)
1.

Turut Hadir
1.En.........................................GPK


1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.
1.3 Mengumumkan pelantikan En....................... sebagai setiausaha Panitia.
Makluman : Semua ahli


2 Ucapan GPK/ Guru Besar
1.1  GPK En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Menyatakan bahawa  PAJSK adalah kompenen penting dalam pendidikan di Negara kita. PAJSK adalah pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum. Manakala Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) dan Body Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti fizikal murid  Oleh itu ia seharusnya diurus secara sistematik dan berkesan.    
Makluman  :   Semua ahli

3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli

3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli

4. Perkara berbangkit
4.1 Tiada Perkara berbangkit
 Makluman  :   Semua ahli

5.Pekeliling pajsk
Pengerusi mengingatkan semua a hali agar patuh kepada pekeliling PAJSK dalam melaksanakan aktiviti.
Makluman  :   Semua ahli

6.Pelaksanaan pajsk
PAJSK hendaklah dilaksanakan pada bulan Mac dan ogos. Ujian dan laporan hendaklah disediakan oleh Guru Pendidikan jasmani mengikut kelas yang diajar.
Makluman  :   Semua ahli

6.Hal-hal lain.
6.1. Alatan PAJSK
En …………………………. memaklumkan bahawa alatan  jankau  PAJSK tiada dan mohon alat tersebut dibeli. Pengerusi memaklumkan bahawa tempahan alatan telah dibuat dan akan dihantar oleh pembekal dalam masa yang terdekat.
Makluman  :   Semua ahli

6.2 Keselamatan
Semua ahli mesti mengutamakan keselamatan murid semasa aktivi yang dijalankan dan mestilah mengunakan pakaian sukan.
Makluman  :   Semua ahli

Mesyuarat ditangguhkan pada jam .................. petang.

Disediakan oleh,                                             Disahkan oleh,

......................................                                 ...............................

Setiausaha,                                                     Pengerusi

Monday, November 17, 2014

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

TAKWIM CUTI  UMUM NEGERI

LIHAT TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015 UNUTK RUJUKAN PARA GURU BAGI PERSEDIAAN TAKWIM SEKOLAH BAGI TAHUN 2015.TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015

Thursday, November 13, 2014

Modul Perekodan Offline PBS Tahun 1 hingga Tahun 3


Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 1

Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SK DI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SK DI SINI
Bahasa Inggeris SJKDI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJKDI SINI
Bahasa Tamil SKDI SINI
Bahasa Tamil SJKDI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa IbanDI SINI
Bahasa Kadazandusun DI SINI
MatematikDI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen SainsDI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMKDI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan Kesihatan DI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI

Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 2
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SKDI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SKDI SINI
Bahasa Inggeris SJK DI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJKDI SINI
Bahasa Tamil SK DI SINI
Bahasa Tamil SJKDI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa IbanDI SINI
Bahasa KadazandusunDI SINI
Matematik DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen Sains DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMK DI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan KesihatanDI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI


Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 3
Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS Modul Perekodan Offline PBS
     
Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
Bahasa Malaysia SK DI SINI
Bahasa Malaysia SJK DI SINI
Bahasa Inggeris SKDI SINI
Bahasa Inggeris SJK DI SINI
Bahasa Cina SK DI SINI
Bahasa Cina SJK DI SINI
Bahasa Tamil SK DI SINI
Bahasa Tamil SJK DI SINI
Bahasa Arab DI SINI
Bahasa Iban DI SINI
Bahasa Kadazandusun DI SINI
Matematik DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen Sains DI SINI
Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMK DI SINI
Pendidikan JasmaniDI SINI
Pendidikan Kesihatan DI SINI
Dunia MuzikDI SINI
Dunia Seni VisualDI SINI
Pendidikan MoralDI SINI
Pendidikan IslamDI SINI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...