Showing posts with label Contoh soalan soal selidik sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum. Show all posts
Showing posts with label Contoh soalan soal selidik sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum. Show all posts

Wednesday, March 26, 2014

Contoh soalan soal selidik sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum

Dalam membina soalan kajian selidik, kita mesti membina soalan yang mengambarkan tentang apa yang kita kaji @ objektif kajian

Biasanya bentuk soal selidik terbahagi kepada dua bahagianContoh soalan soal selidik sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum

Bahagian I :LatarBelakangPelajar.

Tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan.

1. Jantina: [       ] Lelaki [    ] Perempuan

2. Umur: __________ tahun.

3. Bangsa: Melayu [ ] Cina [ ] India [ ] Lain-lain: __________(Sila nyatakan).


Bahagian II :Sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum


Bulatkan pada jawapan soal selidik Sukan untuk perpaduan dan integrasi kaum dibawah

SKALA PETUNJUK: 

1= Sangat Tidak Setuju      2 = Tidak Setuju        3 = Setuju       4 = Sangat Setuju1. Saya percaya perpaduan boleh dibentuk melalui sukan

     1            2                3                4


2. Semangat petriotisma saya meningkat melalui menonton perlawanan bola sepak

    1            2                3                4

3. Sukan boleh merapatkan hubungan antara kaum

   1            2                3                4

4. Keadaan penonton yang bergaduh  stadium semasa perlawanan adalah tidak baik.

 1            2                3                4

5.Sukan adalam medium utama dalam membentuk perpaduan

1            2                3                4

dll.... berdasarka objektif kajian anda.. TQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...