Showing posts with label Contoh rumusan folio. Show all posts
Showing posts with label Contoh rumusan folio. Show all posts

Thursday, December 12, 2013

Contoh rumusan folio

Berikut adalah contoh ringkas rumusan folio sejarah
......
Kajian yang telah dilakukan ini telah memberikan saya pengalaman baru, bermakna dan menarik.Ia menyedarkan saya tentang kepentingan menguruskan  masa dalam menyiapkan tugasan ini.

Tugasan ini memberika pengalaman kepada saya untuk mendapatkan maklumat melalui pembacaan, pemerhatian dan temubual. Sesunguhnya ia adalah suatu pengalaman yang bermakna dan menarik

Melalui kajian ini, saya sedar tentang kepentingan sejarah dari kita haruslah berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita juga mesti berasa bersyukur kerana dilahirkan disebuah negara yang aman dan makmur ini

Melalui pemerhatian  saya sedar sesunguhnya kepimpinan negara amat mengambil berat terhadap kemajuan negara telah membawa kepada kepesatan negara dalam pelbagai bidang ekonomi.

Secara keseluruhanya , kajian kerja kursus ini telah menyedarkan saya tentang pentingnya sifat bertanggungjawab,kesunguhan, integriti dan kegigihan akan membawa kejayaan. Sesunguhnya banyak perkara boleh menyumbang kepada kemajuan negara.

Jadi semua pihak perlu sedar akan tangungjawab dan peranan masing-masing dalam sama-sama menjaga dan memajukan negara ini.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...