Wednesday, September 17, 2014

CARA TULIS RUJUKAN ORANG SUMBER

CARA TULIS RUJUKAN ORANG SUMBER

Orang Sumber

Nama, umur, alamat penuh..


Contoh ,

Ali bin Abu, 40 tahun, 15A, Lorong 3, Jalan Utama.....CARA TULIS RUJUKAN ORANG SUMBER,CARA TULIS RUJUKAN ORANG SUMBER,CARA TULIS RUJUKAN ORANG SUMBER

CARA TULIS KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN

CARA TULIS KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN

DALAM MENYIAPKAN KAJIAN KURSUS SAYA,

SAYA TELAH MENGGUNAKAN BEBERAPA KAEDAH KAJIAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT TENTANG KAJIAN SAYA DI KAWASAN……………………….


DUA KAEDAH YANG DIGUNAKAN  SEPERTI BERIKUT :

PERTAMA, KAEDAH PEMERHATIAN
PEMERHATIAN DI KAWASAN PERSEKITARAN  KAJIAN TELAH DILAKUKAN  BERTUJUAN UNUTK MENGNALPASTI ...........( TAJUK KAJIAN ……………………..


KEDUA, KAEDAH SOAL SELIDIK
BORANG SOAL SELIDIK  TELAH DIEDARKAN KEPADA BEBERAPA ORANG PENDUDUK DI……………………….. BERTUJUAN UNTUK MENGENAL PASTI DAN MENDAPATKAN PANDANGAN MEREKA TERHADAP………………( TAJUK KAJIAN).......

KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN, KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN, KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN, KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,KAEDAH KAJIAN FOLIO TINGKATAN,

contoh surat kuasa

Kepada,
Yang berkenaan


SURAT KUASA

Adalah saya yang bernama dan bertandatangan  seperti dibawah:

Nama :
No Kp:
Alamat :
No tel

Memberikan kuasa kepada

Nama :
No Kp:
Alamat :
No tel

Untuk urusan : Pengambilan/ penyerahan...............Sekian.Terima kasih

Yang benar
........................................
(           Nama              )

Tarikh:


contoh sahaja.. terima kasih kernan membaca..:)

Friday, September 12, 2014

CONTOH PROGRAM PENUTUPAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH

CONTOH PROGRAM  PENUTUPAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT    SEKOLAH                                                                                                 

Tarikh : 12-Sep-14

Hari : Jumaat

Tempat : Dewan

Masa : 7.40-12.10                                                                            Atucara

7:40 pagi Bacaan Yassin Merdeka

8.10 pagi Perarakkan basikal merdeka

80.40 pagi Alu-aluan Pengerusi Majlis                                                    
                               

Bacaan Doa

Nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri

Ucapan Tuan Guru Besar

Persembahan murid

Sajak Merdeka Tahun 1

Sajak Merdeka Tahun 2

Sajak Merdeka Tahun 3

Sajak Merdeka Tahun 4

Sajak Merdeka Tahun 5

Sajak Merdeka Tahun 5

Persembahan Murid Pra

Laungan merdeka dan Kibaran jalur gemilang-(Ketua Murid )


10.10 pagi Rehat

10.40 pagi Penyampaian hadiah dan saguhati

11.10 pagi Nyanyian lagu kemerdekaan

11.30 pagi Persembahan PPT

12:10 t/hari Bersurai