Monday, April 16, 2018

borang maklumbalas pencerapan

Borang maklumbalas pencerapan

Sunday, April 8, 2018

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI YANG BERMASALAH

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI BERPRESTASIRENDAH DAN PEGAWAI YANG BERMASALAH
 
Pegawai berprestasi rendah adalah pegawai yang tidak dapat menyumbang ke arah pencapaian objektif Jabatan dan khususnya mereka gagal mencapai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) yang telah ditetapkan bersama berdasarkan tahap dan kedudukan jawatan pegawai tersebut. Pegawai seperti ini dikatakan pegawai yang tak produktif, "non performer", tidak mempunyai sikap bersungguh-sungguh, kurang berusaha dan kadangkala mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang rendah, serta mempunyai masalah peribadi dan "interpersonal relationship" baik dengan pihak pengurusan, rakan sejawat atau kakitangan bawahan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...