Sunday, April 19, 2015

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Pada Masa Depan

Penerokaan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertanian, dan petempatan

1. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi
· Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa
Hutam memiliki pelgai spesis pokok yang bernilai

2. Kesan terhadap hidupan liar
· kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru.
· Kepupusan hidupan liar badak sumbu dll
· Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar.
· Kekurangan makanan.
· Konfrontasi dengan manusia spt gajah mengganggu tanaman manusia.

3. Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan

· kepupusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
· Ganguan kepada sistem habitat semula jadi
· Masalah Hakisan tanah.
· Ekosistem akan tergangu-Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan.
· Pengunaan racun serangga dan baja kimia akan menyebabkan pencemaran

4.Langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan  hidupan liar.
Penanaman semula hutan
Wartakan kawasan hutan simpan
Penguatkuasaan undang-undang
Kempen-kempen kesedaran oleh pihak berwajib dan Pihak bukan kerajaan seperti Persatuan