Tuesday, July 30, 2013

contoh surat mohon cuti raya

NAMA DAN ALAMAT

kepada

Majikan anda.


Tuan,

PEREMOHONAN CUTI RAYA SELAMA ................HARI

Merujuk kepada perkara diatas.
Saya seperti nama dan alamat di atas memohon cuti raya selama dua hari, iaitu pada..................hingga ...................................

Tujuan saya memohon cuti ini kerana ...................................................................................

Sehubungan dengan itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan dan meluluskan cuti tersebut. Sekian terima ksih


Yang benar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...