Friday, December 26, 2014

rbt tahun 5 rekabetuk dan tekologi tahun 5

DSKP Reka bentuk & Teknologi Tahun 5 dan
Modul Pengajaran Reka Bentuk &Teknologi Tahun 5

KAT SINI

DSKP RBT5

Modul RBT5

ATAU SINI
Dokumen Standard Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5.pdf

JUGA SINI
Bahan kursus RBT

Monday, December 15, 2014

Draf aktiviti asas :

DERAF AKTIVITI ASAS PERSATUAN BAHASA ARAB

1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.Prinsip Persatuan
6.Gotong-royong
7.Pertandinag kelab
8.Buku skrap


DERAF AKTIVITI ASAS PUTERI ISLAM

Antara aktiviti yang dicadangkan ialah :
1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.Prinsip Persatuan
6.Gotong-royong
7.Pertandinag kelab
8.Kawad kaki
9.Pertolongan cemas
10.Buku skrap

DERAF AKTIVITI ASAS KELAB BOLA JARING

Antara aktiviti yang dicadangkan ialah :
1.Perlantikan Jawatankuasa Penaja
2.Perlantikan Jawatankuasa
3.Ucapan pengerusi dan peraturan persatuan
4.Mesyuarat persatuan dan perancangan aktiviti
5.latihan dan perjumpaan mingguan
6.Teknik-Teknik dalam permainan

7.Undang-Undang dan peraturan permainan

Wednesday, December 3, 2014

contoh minit mesyuarat kokurikulum

Tarikh :

Hari :
Masa :
Tempat :


Hadir
1
2
3


Tidak Hadir (Bersebab)
1.


Turut Hadir
1.En.........................................
1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi En........................ mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 Tujuan mesyuarat adalah untuk membincangan beberapa perkara sebagaimana yang tercatat didalam agenda demi kemajuan pendidikan.

Makluman : Semua ahli
2 Ucapan Guru Besar
1.1 Guru Besar mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir
1.2 memaklumkan bahawa kokurikulum juga adalah kopenen penting dalam pendidikan.
Makluman : Semua ahli


3.Pengesahan minit mesyuarat
3.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.
Makluman : Semua ahli


3.2 Cadangan minit disahkan oleh........................ dan disokong Oleh Pn.............................................
Makluman : Semua ahli


4. Perkara berbangkit
4.1 Tiada Perkara berbangkit
Makluman : Semua ahli

5.Sukan Tahunan
5.1 Sukan tahunan akan diadakan pada .........................................
Jawatankuasa kerja dan anggaran  perbelanjaan sebagaimana kertas kerja yang disertakan.
Rujuk kertas kerja sukan tahunan, dan sekirannya ahli ada perubahan  sila beri cadangan.
Makluman : Semua Ahli

5.2 En....................... memaklumkan bahawa semua guru sukan mesti merujuk kepada Jadual aktiviti sukan tahunan yang disertakan dalam ia mestii dipatuhi. Sebarang perubahan sila rujuk setiausaha sukan.
Makluman : Semua Ahli

5.3 En .........................mencadangkan agar jumlah acara dikuraangkan kerana bilangan murid tidak ramai.Rujuk setiausaha sukan untuk tindakan lanjut.
Makluman : Semua Ahli

6.Hal-hal lain
6.1; laporan aktiviti kokurikulum
laporan aktiviti kokurikulum mestilah dikemaskini dan dilengkapkan.
Makluman : Semua Ahli

6.2 kehadiran aktiviti kokurikulum
Catatkan kehadiran murid didalam aktiviti kokurikulum
Makluman : Semua Ahli

6.3Alatan sukan
Buat tempahan bagi alatan sukan yang berkurangan. Rujuk pembantu tadbir untuk maklumat lanjut. 
Makluman : Semua Ahli

6.4 Keselamatan pelajar sewaktu aktiviti kokurikulum
Utamakan keselamatan pelajar sewaktu aktiviti kokurikulum. Batalkan aktiviti kokurikulum jika cuaca ribut dan petir
Makluman : Semua Ahli


mesyuarat ditangguh pada jam.......................................................Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...