PBS BAND 6

SAINS TINGKATAN 1

Kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian
http://mysekebun.blogspot.com/2014/04/kepentingan-unit-piawai-dalam-kehidupan.html

Manusia adalah organisma kompleks
http://mysekebun.blogspot.com/2015/03/manusia-adalah-organisma-yang-kompleks.html

Hubungan sumber dengan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi
http://mysekebun.blogspot.com/2015/04/hubungan-sumber-dengan-kepentingan.html

Keperluan memelihara sumber tenaga dan cadangan penggunaan tenaga efisien


SAINS TINGKATAN 2
Menu gizi seimbang
http://mysekebun.blogspot.com/2015/03/manu-gizi-seimbang.html

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran, kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian serta kepentingan proses fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang
http://mysekebun.blogspot.com/2015/04/kawalan-biologi.html

Pencemaran alam sekitar
http://mysekebun.blogspot.com/2014/04/bahan-cermar-udara.html

Sistem sokongan

Aplikasi konsep kestabilan atau mesin ringkas

SAINS TINGKATAN 3


Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum, sumbangan petroleum dan gas asli kepada
pembangunan ekonomi negara serta penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain

Persembahan mengenai litar bersiri atau litar selari

Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kapal angkasa atau
satelit atau galaksi atau planet atau sistem suria atau teleskop menggunakan bahan kitar semula

GEOGRAFI  TINGKATAN 1
Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas
tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geogarafi yang sesuai.

Mengkaji potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia serta
mengemukakan cadangan yang relevan untuk pembangunan di kawasan berkaitan

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim dan mengemukakan 
langkah yang relevan bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca 
dan iklim di Malaysia. 

Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan 
hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan 
hidupan liar. 


GEOGRAFI  TINGKATAN 2
Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang sesuai dan
boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kependudukan :
 Penduduk berlebihan
 Kurang Penduduk

Mengkaji kesan pembandaran terhadap alam sekitar dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang sesuai dan boleh dilaksanakan untuk mewujudkan bandar 
lestari. 

Mengkaji kesan perkembangan sistem pengangkutan dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai dan boleh dilaksanakan untuk mewujudkan sistem pengangkutan 
lestari.
http://mysekebun.blogspot.com/2015/04/mengkaji-kesan-kegiatan-manusia.html

GEOGRAFI  TINGKATAN 3
Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas
untuk kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geogarafi yang
sesuai.

Mencadangkan langkah-langkah pengurusan sumber yang berkesan untuk 
mengekalkan penggunaannya pada masa depan. 

Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam sekitar yang kreatif dan inovatif 
serta boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap 
alam sekitar di kawasan kajian. 

SEJARAH  TINGKATAN 1
Mengemukakan cadangan dan pendapat yang bernas dan rasional ke arah mempertahankan
kepentingan negara.

Mengemukakan idea yang bernas dan perancangan yang sesuai untuk mengangkat martabat warisan 
budaya bangsa ke peringkat antarabangsa. 

SEJARAH  TINGKATAN 2
Memberi pendapat yang bernas dan rasional untuk manfaatkan kekayaan demi kesejahteraan rakyat
dan kemakmuran negara.

Memberikan pendapat dan idea yang bernas dan rasional untuk mempertahan kedaulatan negara 
daripada sebarang bentuk ancaman. 

SEJARAH  TINGKATAN 3
Memberi pendapat yang bernas dan rasional tentang peranan warganegara untuk mengisi
kemerdekaan agar negara gah di persada dunia

Memberi pendapat yang bernas dan rasional untuk menjadi warganegara Malaysia yang boleh hidup
bersama dengan aman dan harmoni.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...