Showing posts with label RBT4. Show all posts
Showing posts with label RBT4. Show all posts

Monday, September 8, 2014

SOALAN RBT TAHUN 4 AKHIR TAHUN

SOALAN  RBT TAHUN 4 AKHIR TAHUN 


Soalan RBT Tahun 4 akhir tahun
1 jam

Bahagian A: Subjektif 50M

Alatan
Nama alatan
Kegunaan Alatan


 


   

10 markah
isi tempat kosong dengan jawapan dibawah

Mentol

suis

Rajah Litar skematik

bateri8 markah

Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi 
.
 10 markah

Tandakan ( √ ) untuk pernyataan yang betul dan ( X ) untuk  pernyataan yang  salah.

1.  Jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik..    (          )

2.  Gunakan kapur tukang jahit untuk menanda fabrik.          (          )

3.  Gunting fabrik boleh digunakan untuk menggunting fabrik.       (          )

4.  Kapur tukang jahit terdapat di dalam pelbagai warna.        (          )

5.  Peretas jahitan digunakan unutk menanda ukuran.         (           )

6. Jarum jahit tangan digunakan untuk menjahit fabrik dengan mesin. (           )

12 markah


A. Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah.

1. Jahitan ( kia , jelujur kasar) boleh digunakan apabila tiada mesin untuk menjahit.

2. Jahitan ( jelujur kasar , kia ) adalah jahitan sementara.

3. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) adalah lebih kukuh.

4. Setiap jahitan tangan dimulakan dan dimatikan dengan jahitan ( kia , jelujur halus).

5. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) boleh digunakan sebagai jahitan hiasan.

10 markah

Bahagian B 50M
OBJEKTIF

1. Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah
A.Menguji kerataan
B.Mengergaji kayu
C.Mengukur jarak
D.Memaku

2.Tukul digunakan untuk...................................

A.Membuat kemasan
B.Mengergaji 
C.Mengukur 
D.Memaku

3. Goncang cat sembur lebih kurang selama ............... minit sebelum semburan cat dilakukan.
A. 1
B. 10 
C. 30
D. 60

4.Pelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh digunakan sebagai 
............................. seperti pada cabinet dapur, meja  alat tulis, pada dinding dan sebagainya. 

A.mengukur dan mengetuk
B.melipat dan mengunting
C.mengecat dan mengemas
D.kemasan dan hiasan

5.Apakah nama alatan yang digunakan unutk menguji kepersegian 

A.Sesiku L
B.Apit G
C.Pita pengukur
D.Tukul

6.Licinkan permukaan projek menggunakan ......................... mengikut arah ira kayu

A.Minyak
B.Gam gergaji
C.Kertas las
D.Tukul

7.Berikut adalah Bahan BUKAN logam KECUALI

A.Papan lapis
B.Kayu
C.MDF (Medium Density Fiberboard) 

D.Dawai 

8.Berikut adalah anggaran kos projek. 
1 Bateri saiz AA 1.5V  berharga  RM2.00. Berpakah  harga untuk membeli 2 bateri tersebut?

A.RM 2
B.RM 4
C.RM 6 
D.RM 8 


9. Nyatakan cara memaku dibawah
A.memaku serong
B.memaku lurus
C.memaku tegak
D.memaku panjang

10.Apakah alat yang sesuai untuk Membuat lubang kecil. 
A.Gerimit
B.Apit G
C.Paku
D.Skru11. Yang manakah beriku adalah fungsi MENTOL.
A.Mengalirkan haba
B.Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya
C.Membekalkan tenaga elektrik
D. Digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus


12. Apakah fungsi pemengang bateri
A.Membuat penyambungan dan m engalirkan arus elektrik
B.Memegang atau meletakkan bateri
C.Memegang mentol
D.Memegang arus

13. Setelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang  kerja …………………..litar boleh dijalankan
A.Pengujian
B.Pemasangan
C.Pemulihan
D. pengemasan

14.Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan boleh dilakukan KECUALI
A. Periksa kekutuban bateri.
B. Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus.
C. Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.
D.Periksa Grimit


15.Litar elektrik yang sempurna mempunyai kompenen-kompenen berikut KECUALI
A.Suis
B.Bateri dan wayar
C.Mentol
D.Tukul Warrington

16. Skru diperbuat daripada bahan  berikut KECUALI
A.keluli lembut,
B.kuprum,
C.loyang.
D.kayu

17.  Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru
A. kepala bulat.
B. kepala panjang
C. kepala plastik
C. kepala pendek.

18. .......................................digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. Ia mudah digunakan, tetapi tidak kalis air
A.Glu PVA
B.Glu sentuh
C.Glu kertas
D.Glu panas

19.

Obejk diatas ialah........................

A.skru
B.nat
C.pemutar
D.Pengetat


20.Apakah alatan yang digunakan didalam gambar diatas?
A.gergaji puting
B,sesiku
C gergaji
D.kertas las  Soalan 21 hingga 25 berdasarkan petikan dibawah

Sebelum memulakan kerja pembinaan  ...........21.................yang dicadangkan, penyediaan ..........22..........dan bahan yang betul perlu dilakukan. Penyediaan alatan  dan bahan mestilah berpandukan...........23.......... yang telah ditetapkan oleh .........24............. .Pemilihan projek bergantung kepada guru. Ini bertujuan supaya kerja-kerja yang akan dilakukan  ..............25....dengan lancar dan teratur.


21
A.bangunan
B.projek
C.kertas
D.plan

22
A.bakul
B.alatan
C.plan
D.susun atur

23
A.rancangan
B.manual
C.plan
D.guru


24
A.ketua
B.formen
C.guru
D.pengawas

25
A.bergerak
B.tersusun
C.terarah
D.berjalan


maaf jawapan tidak disediakan
jawapan : sila rujuk modul pengajaran rbt
tags SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4,SOALAN  RBT TAHUN 4

Monday, August 4, 2014

SOALAN RBT TAHUN 4 PENGGAL MEI

SOALAN RBT TAHUN 4 PENGGAL MEI

1.Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebih  ………………………
a. sistematik
b.berkesan
c.cepat
d.bijak

2.  Murid  perlu  melaksanakan  setiap  tugasan  yang  diberikan  ketika  berada  di dalam ……………………………………...
a.  Kelas
b.  sekolah
c.  bengkel
d.  padang

3.  Berikut adalh tujuan organisasi bengkel KECUALI
a)  Memastikan keselamatan alatan dan bahan
b)  Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab
c)  Memastikan keselamatan guru terjamin
d)  Memastikan bengkel sentiasa bersih

4.Yang manakah beikut adalah berkaitan dengannKeselamatan am di tempat kerja.
 a.  Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel.
b.  Boleh bawa beg masuk ke dalam bengkel.
c.  jangan buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja.
d.  Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan boros.

5 Berikut adalah pernyataan berkaitan  Keselamatan diri dan rakan  KECUALI
a.  Boleh memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel.
b.  Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut.
c.  Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke d
d.  Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel.

6. Bengkel  RBT  perlu  …………………………………..supaya  sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur sepanjang masa.
a.dicat
b.dibasuh
c. disenggara
d.disepah
7. Kerja-kerja  menyenggara  bengkel  dapat dilaksanakan  dengan  lancar dengan mengadakan satu
…………………………………….
a.carta bengkel
b.carta organisasi
c. jadual tugasan murid
d.jadual rehat

8. Bengkel yang disenggara dengan baik dapat  mengelakkan  berlakunya  …………………..ketika berada  di  bengkel  di  samping  mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat.
a.kekekotoran
b. kemalangan
c.kekemasan
d.kebersihan

9. Bahan-bahan dan ……………….haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat.
a.alatan
b.gam
c.meja
d.rak


10. Semua alatan hendaklah disusun pada ………………….alatan dengan teratur.
a.meja
b.rak atau panel
c.bakul
d.tong sampah


11. Alatan yang telah digunakan perlu ………………dan disimpan di tempat asalnya.
a.disepah
b.dibersihkan
c.disorok
d.dicampak

12. Bahan-bahan  yang  ………………..dan mudah  terbakar  hendaklah  disimpan  di  tempat
yang sesuai dan selamat.
a.selamat
b.elektrik
c.berbahaya
d.bersepah
13. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada …………………….
a.guru.
b.rakan
c.pengawas
d.tukang sapu

14. Pastikan alat-alat yang tajam, berat  dan boleh……………………………… hendaklah digantung
dengan kemas dan selamat.
a.berkilat
b.berkarat
c.rosak
d.mencederakan


15. Objek diatas ialah……………………………….
a.Alat pemadam kebakaran
b.Alatan –alatan tajam
c.Kit model
d.Peti pertolongan cemas
16. Murid perlu mendapat nasihat dan panduan ……………….sebelum  menggunakan  ubat- ubatan  dan bahan rawatan.
a. guru
b.rakan.
c.ketua bengkel
d.formen
17…………………………………. ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala  belah. 
a.Pemutar Philip
b. Kunci Allen
c. Sepana hujung terbuka
d.Pemutar skru rata

18…………………………………. ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan bol  dan nat. 
a.Pemutar Philip
b. Kunci Allen
c. Sepana hujung terbuka
d.Pemutar skru rata
19.…………………………………. ialah alatan untuk memegang komponen yang kecil.
a. Playar muncung tirus
b. Pemutar skru rata 
c. Sepana hujung terbuka
d.Pemutar skru rata

20…………………………………. ialah alatan untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala
Allen.
 a.Pemutar Philip
b. Kunci Allen
c. Sepana hujung terbuka
d.Pemutar skru rata

21.Alatan untuk menyambung dan memutuskan  litar elektrik.
a.Suis
b,Roda
c.Pemegang bateri
d .Gear

22. Alatan untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan kit model.   
a.Suis
b,Roda
c.Pemegang bateri
d .Gear

23. Alatan sebagai tapak untuk meletakan bateri pada kerangka kit model.
a.Suis
b,Roda
c.Pemegang bateri
d .Gear

24. Alatan untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.
a.Suis
b,Roda
c.Pemegang bateri
d .Gear


25. Sebelum  aktiviti  pemasangan  kit  model  dijalankan,  murid  mestilah  merujuk  dan  memahami
terlebih dahulu ……………………………….yang  dibekalkan bagi setiap kit model.
a. manual pemasangan
b.kertas
c.kotak
d.formen
26. Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. Sekiranya kitn
model  tidak  berfungsi  atau  berfungsi  secara  tidak  normal,  ……………………….haruslah  dilakukan.
a.pembelian
b.penyimpanan
c.kerosakkan
d.pembaikan

27. Kit model yang telah siap dipasang dan diuji ak an dibuka semula. ………………………….. perlu membimbing murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak. Semua komponen  disimpan semula ke dalam kotak atau  bekas penyimpanan yang disediakan.
a.Guru.
b.Rakan
c.Pengawas
d.Formen

28. Setiap  rekaan  mempunyai  reka bentuk  tertentu.  Untuk  menghasilkan  reka  bentuk  tersebut,
Berikut adalah  beberapa langkah yang perlu diikuti… KECUALI 
a.  Menyatakan masalah
b.  Mengumpul wang
c.  Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran
d.  Memilih lakaran terbaik

29. Projek  eksperimental  ialah  projek  yang  bersifat  ………………………  terhadap  reka  bentuk  projek
sebenar.
a.kekal
b.elok
c.sempurna
d.percubaan

30. Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat KECUALI
a.Temubual
b.Soal selidik
c.melayari internet
d.Ttidak bertanya guru


Soalan 31-35  berdasarkah gambar dibawah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan


Memakai kasut

Memakai  apron

Lengan baju  panjang boleh dilipat

Tali leher ditanggalkan atau dimasukkan kedalam apron

Tudung dimasukkan kedalam apron dan rambut hendaklah diikat kemas

Soalan 36-40  berdasarkah gambar dibawah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan


Pemerhatian

Pembacaan dan penyelidikan

Pengalaman sendiri atau orang lain

Soal selidik

Bimbingan guru

lagi
http://mysekebun.blogspot.com/2014/09/soalan-rbt-tahun-4-akhir-tahun.html

Saturday, October 19, 2013

RANCANGAN TAHUNAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI 
TAHUN 4

RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4,
RPH RBT TAHUN EMPAT UNTU RUJUKAN GURU REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 KSSR..LIHAT RANCANGAN TAHUNAN RBT TAHUN 4 DAN DOWNLOAD RPT RBT TAHUN 4 KAT BAWAH


MINGGU

STANDARD KANDUNGAN
Tahun 4
Waktu
Minit
(min)
2
1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
1.1  Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel
1
30
1.2  Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel
* RUJUK DSKP untuk standard pembelajaran dan Tahap Penguasaan
1
30
4 DAN 6
2.0 ASAS TEKNOLOGI
2.1  Memasang dan membuka kit model berfungsi
* RUJUK DSKP untuk standard pembelajaran dan Tahap Penguasaan
4
120
8, 10
DAN 12
3.0 REKA BENTUK
3.1  Mereka bentuk projek eksperimental
* RUJUK DSKP untuk standard pembelajaran dan Tahap Penguasaan
6
180
14,16,18, 20,22, 24, DAN  26
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1  Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik
* RUJUK DSKP untuk standard pembelajaran dan Tahap Penguasaan
14
420
28, 30, 32, 34 DAN 36
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
6.1  Menghasilkan artikel jahitan
* RUJUK DSKP untuk standard pembelajaran dan Tahap Penguasaan
10
300
JUMLAH BESAR
36
1080Download kat sini Rancangan Tahunan RBT Tahun 4 
lagi
http://mysekebun.blogspot.com/2014/09/soalan-rbt-tahun-4-akhir-tahun.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...