Showing posts with label TMK5. Show all posts
Showing posts with label TMK5. Show all posts

Wednesday, May 18, 2016

SOALAN TMK TAHUN 5 UJIAN SETENGAH TAHUN 2016

SOALAN TMK TAHUN 5  UJIAN SETENGAH TAHUN

1. Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer yang ......................................untuk berkongsi sumber berkongsi fail, dan membenarkan komunikasi secara elektronik.

a. dihubungkan
b.dicari
c.dipisahkan

2. ............................. dalam rangkaian boleh dihubungkan melalui kabel, talian telefon, gelombang radio, satelit, bluetooth dan cahaya inframerah.
a.Penguna
b.Komputer
c.Tetikus

3. Perkongsian ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dalam rangkaian komputer memberikan kita lebih banyak manfaat dan kebaikan . Kita boleh menggunakan rangkaian untuk  berkongsi gambar, fail muzik dan dokumen.
a.fail
b.tetikus
c.pencetak


4.Di dalam rangkaian komputer ......................... seperti pencetak laser, mesin faks, modem, pengimbas dan pemain CD-ROM boleh dikongsi oleh ramai pengguna
a.Peranti
b.Modem
c.Penguna

5.Pengguna boleh mengakses ..................... secara serentak dalam rangkaian komputer.
a.capaian
b.tetikus
c.internet

6. Dalam rangkaian, semua perisian boleh dipasang di dalam sebuah komputer yang dipanggil ................................ Ini menjimatkan masa, tenaga dan kos.
a.hub
b.modem
c.server

7....................................membolehkan pengguna menghantar e-mel dari satu pengguna kepada pengguna yang lain. 

a.Mel Elektronik
b.Anti virus
c.Enjin carian

8.Rangkaian boleh memudahkan pemindahan fail dari satu komputer ke ................................ yang lain.
a.modem
b.komputer
c.papan kekunci

9..................................................adalah kumpulan komputer dan peranti rangkaian yang disambung bersama-sama biasanya di bangunan yang sama seperti; seperti rumah, pejabat .
a.Rangkaian kawasan setempat 
b.Telefon
c.Pelayar Internet

10 Wi-Fi (wireless fidelity) adalah satu set standard yang merujuk kepada Rangkaian Kawasan Setempat ..........................yang menggunakan spesifikasi IEEE 802,11.

a.Tanpa Wayar 
b.Berwayar
c.Fiber Optik

11.
Peranti "A" diatas ialah......................
a.Pencetak
b.Modem
c.Komputer riba
12 Alatan diatas ialah ......................................
a.Titik pusat tanpa wayar (AP)
b.Pencetak
c.Skrin


13 Alatan diatas ialah ......................................
a.tetikus
b.Modem
c.pencetak14 Alatan diatas ialah ......................................
a.server
b.wayar
c.fiber optik15 Alatan diatas ialah ......................................
a.hub
b.pencetak
c.pengimbas

16.Apa itu Internet?
a.Internet adalah rangkaian jaringan setempat komputer.
b.Internet adalah rangkaian jaringan komputer yang terbesar di dunia yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia.
c.Internet adalah komputer

17.Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan seperti berikut KECUALI:
a. Berkomunikasi dalam talian
b.Mengakses pelbagai sumber maklumat, berita, dan penemuan penyelidikan
c.Memasak

18.Protokol Pindahan Fail (File Transfer Protocol : FTP)  membolehkan pengguna memindah fail dengan mudah diantara dua komputer yang berada dalam ..................... komputer.
a.skrin
b.pencetak
c.jaringan

19.Apakah maksud Muat turun (Download)?.
a.Dirujukkan sebagai memindah-terima fail
b.Dirujukkan sebagai memindah-naik fail
c.Dirujukkan sebagai memindah-cetak fail

20.Apakah maksud Muat Naik (Upload)?.
a.Dirujukkan sebagai memindah-terima fail
b.Dirujukkan sebagai memindah-naik fail
c.Dirujukkan sebagai memindah-cetak fail

21.Perkhidmatan Carian Maklumat (enjin carian) Disebut ................................ atau ‘search engine’. Ia digunakan untuk mendapatkan maklumat tertentu dengan lebih pantas.
a.sumber carian
b.wakil carian
c.enjin carian

22.Yang manakan berikut BUKAN enjin carian? 
a.www.bing.com
b.ww.google.com
c.http://mysekebun.blogspot.com

23.Berikutt beberapa perkhidmatan yang disediakan yang boleh dikategorikan kepada perkhidmatan komunikasi KECUALI :
a.E-mel
b.Laman sosial
c.Perbankan

24.Yang manakah berikut laman sosial?.
a.www.facebook.com
b.www.moe.gov.my
c.www.moe.gov.my

25.Yang manakah berikut membolehkan anda membina sebuah blog?
a.www.blogger.com
b.www.cimbclick.com
c.www.utusan.com
26. Ini  adalah...........................................
a.Enjin carian
b.Peranti internet
c.Pelayar internet

27. Apakah itu enjin carian?
a. Enjin carian [search engine] ialah satu aplilkasi atau program yang dibangunkan bagi membantu pengguna untuk mendapatkan maklumat
b. Enjin carian [search engine] ialah satu aplilkasi atau program yang dibangunkan bagi membantu pengguna untuk mendapatkan peranti komputer
c.Enjin carian [search engine] ialah satu aplilkasi atau program yang dibangunkan bagi membantu pengguna untuk mendapatkan perkakasan komputer

28  .Cara enjin carian ini berfungsi ialah apabila anda menaip ......................... seperti “perniagaan” pada enjin carian, maka enjin carian akan mencari maklumat berpandukan pada kata kunci yang dimasukkan
a.kata kunci
b.kata perlu
c.tetikus

29.Carian yang lebih spesifik boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah pencarian .........................
a.Google
b.Boolean
c.Yahoo

30.Buku alamat emel merupakan tempat simpanan alamat ............................. rakan.
a.internet
b.komputer
c.emel

31.Yang manakah berikut membolehkan anda mencipta akaun emel?
a.www.gmail.com
b.www.utusan.com.my
c.www.kosmo.com.my

32.Yang manakah SALAH  mengenai emel..
a.Kita boleh menghantar dokumen mengunakan emel
b.Kita boleh terima dokumen mengunakan emel.
c.Kata nama  pengguna emel adalah sama


33. Laman web adalah satu laman di ............................... yang kebiasaannya dikendalikan oleh individu atau organisasi tertentu yang memaparkan penulisan, gambar, audio, video dan sebagainya.
a.Internet
b.tetikus
c.pencetak

34. Laman web yang menjual atau menawarkan sesuatu barangan samada dalam bentuk produk atau perkhidmatan.Penrnyataan ini berkaitan dengan laman web........................
a.komersil
b.organisasi
c.berita


35.Yang manakah laman blog?
a.www.mysekebun.blogspot.com
b.www.cimbclick.com
c.www.utusan.com

36.Yang manakah laman web perbankan?
a.www.mysekebun.blogspot.com
b.www.cimbclick.com
c.www.utusan.com

36.Yang manakah laman web berita?
a.www.mysekebun.blogspot.com
b.www.cimbclick.com
c.www.utusan.com

37.Berikut merupakan beberapa keburukan Internet
a.Maklumat- mudah didapati dan mudah berkongsi maklumat.
b.Komunikasi - dapat berhubung dengan sesiapa sahaja tanpa mengira jarak,masa dan tempat.
c.Melalaikan- penggunan laman social yang berlebihan dan tidak terkawal boleh memberikan kesan buruk terutamanya kepada pelajar


38.Yang manakah  merupakan beberapa kesan baik  Internet?
a.Tersebar khabar angin dan fitnah
b.Terdedah kepada aktiviti penipuan atas talian
c.Internet bagus untuk pendidikan

39.Yang manakah berikut aplikasi blog di internet?
a. blogspot.
b. power point
c. open office

40.Antara kegunaan dan kepentingan blog:
a. Maklumat terhad
b. Menyusahkan perkongsian maklumat
c. Sebagai medium pengiklanan

cara salin
CTRL A
CTRL C

BUKA MSWORD
TEKN CTRL V

http://mysekebun.blogspot.my/2016/05/modul-modul-tmk.html

jawapan
1.a
2.b
3.a
4.a
5.c
6.c
7.a
8.b
9.a
10.a
11.c
12.a
13.b
14.a
15.a
16.b
17.c
18.c
19.a
20.b
21.c
22.c
23.c
24.a
25.a
26.c
27.a
28.a
29.b
30.c
31.a
32.c
33.a
34.a
35.a
36.b
37.c
38.c
39.a
40.c
lebel
SOALAN TMK TAHUN 5, SOALAN TMK TAHUN 5,SOALAN TMK TAHUN 5, SOALAN TMK TAHUN 5,SOALAN TMK TAHUN 5, SOALAN TMK TAHUN 5,SOALAN TMK TAHUN 5, SOALAN TMK TAHUN 5

Monday, February 23, 2015

SOALAN TMK TAHUN 5

MENGENAL PERANTI RANGKAIAN

LENGKAPKAN GAMABARAJAH DIBAWAH

GELOMBANG RADIO
KAMERA LITAR TERTUTUP
KOMPUTER
TELEFON PINTAR
KABEL RANGKAIAN.................................................................
JAWAPAN
A.KOMPUTER
B.TELEFON PINTAR
C.KAMERA LITAR TERTUTUP
D. GELOMBANG RADIO
E.KABEL RANGKAIAN


SOALAN TMK TAHUN 5

Mengenal Peranti Rangkaian Komputer

Jawab soalan dibawah dengan jawapan yang diberikan.Titik capaian tanpa wayar

Kad antaramuka rangkaian

Penyesuaian rangkaian tanpa wayar

 Penghala

Modem

1.Membolehkan sesebuah komputer berhubung dengan computer atau peranti lain dalam rangkaian dengan menyediakan port rangkaian untuk sambungan kabel rangkain.
 Jawapan: saya adalah...................................


2.Membolehkan pemindahan data antara komputer dengan komputer-komputer dan peranti-peranti yang lain dalam rangkain tanpa wayar.
Jawapan: saya adalah...................................


3.Membolehkan Komputer berhubung dengan rangkaian tanpa wayar.Peranti ini boleh berbentuk terbenam pada papan induk atau boleh disambung pada port USB atau PCMCIA.
Jawapan: saya adalah...................................

4.Menukar isyarat digital ke analog dan sebaliknya untuk membolehkan sambungan internet melalui talian telefon.
Jawapan: saya adalah...................................

5. Berfungsi sebahagi penghubung antara rangkaian yang berlainan.
Jawapan: saya adalah...................................


...................................................................................................................... 
Jawapan
1.Kad antaramuka rangkaian
2.Titik capaian tanpa wayar
3. Penyesuaian rangkaian tanpa wayar
4.Modem

5.Penghala

SOALAN TMK TAHUN 5

MENGENAL PERANTI RANGKAIAN

Namakan alatan dibawah

Penyesuai rangkaian tanpa wayar

modem

penghala

kad antaramuka rangkaian

titik capaian tanpa wayar.


JAWAPAN

A.kad antaramuka rangkaian
B. Penyesuai rangkaian tanpa wayar
C.penghala
D.modem
E.titik capaian tanpa wayar


SOALAN TMK TAHUN 5

ILUTRASI MODEL RANGKAIAN

LENGKAPKAN RAJAH DIBAWAH

KOMPUTER MEJA

KOMPUTER RIBA

PENCETAK

SUIS

KABEL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


SOALAN TMK TAHUN 5KEGUNAAN RANGKAIAN

PADANKAN DENGAN YANG BETUL

KEGUNAAN

CONTOH
CAPAIAN MAKLUMAT

EMEL
KOMUNIKASI

KONGSI PENCETAK

PERKONGSIAN SUMBER

YOUTUBE

HIBURAN

CIMB


PERBANKAN DAN PERNIAGAAN

LAMAN WEB

SOALAN TMK TAHUN 5

Rangakaian komputer
I


kabel rangkaian

sekumpulan komputer

gelombang radio

mengakses

capaian


1.Rangkaian komputer ialah .........................................dan peranti berkaitan yang disambungkan antara satu sama lain.

2.Rangkaian juga bertujuan ........................... maklumat, komunikasi dan perkongsian sumber.

3. Melalui rangkaian, kita dapat ............................... data, perisian dan  peranti yang terdapat pada komputer dan rangkaian komputer terdiri daripada rangkaian berwayar atau tanpa wayar.

4.Rangkain berwayar ialah rangkaian unit-unit dalam kumpulan atau sistem yang berhubungan antara satu sama lain dengan mengunakan kabel ................................

5 .Rangkain tanpa wayar ialah rangkaian unit-unit dalam kumpulan atau sistem yang berhubungan antara satu sama lain dengan mengunakan.....................................


jawapan
1.sekumpulan komputer
2.capaian
3.mengakses
4.kabel rangkaian
5.gelombang radiohttp://s2tmkt5.e-tech.my/?page_id=11


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...