Showing posts with label RBT5. Show all posts
Showing posts with label RBT5. Show all posts

Monday, February 9, 2015

SOALAN RBT TAHUN 5 Asas Teknologi 4

Tajuk: kopenen kit model

Isi tempat kosong


gigi

menggerakkan

komponen

penghantar kuasa

syaf
1.Gear merupakan satu …………………………….yang penting bagi sesuatu kit model.

2.Gear berfungsi sebagai ……………………………….untuk menggerakan bahagian-bahagian pada kit model.

3.Setiap komponen gear bersentuhan di bahagian …………………….antara satu sama lain supaya berlaku permindahan kuasa pada bahagian yang diperlukan.

4.Gear yang dipasang pada ……………………………….motor dikenali sebagai gear pemacu.

5.Apabila motor berfungsi, gear pemacu akan ………………………rangkaian gear yang lain yang dikenali sebagai gear dipacu bagi mewujudkan satu sistem pergerakan yang lengkap bagi sebuah kit model.

Jawapan
1. komponen
2. penghantar kuasa
3. gigi
4. syaf
5. menggerakkan


Modul RBT tahun 5

Modul RBT 


Bahan Sokongan Modul PdP RBT Tahun 5

Template Pelaporan DSKP Tahun 5

SOALAN RBT TAHUN 5 Asas Teknologi 3

Tajuk: memasang Kit Model

Lengkapkan gambarajah dibawah


SOALAN RBT TAHUN 5 Asas Teknologi 2

Tajuk : Kompenen Kit model

Lengkapkan jadual dibawah


Motor digunakan untuk mengerakkan gear

Gear pemcu pada syaf motor akan mengerakkan gear dipacu.

Apabila motor berfungsi gegancu pemacu akan bergerak dan memindahkan pergerakan ke gegancu dipacu melalui rantai.


Alat kawalan jauh digunakan unutk mengawal pergerakan kit model


Bergantung kepada jenisnya. Sensor berfungsi untuk mengesan cahaya, haba, bunyi, sentuhan dan sebagainya.


alatan

fungsi
 

Monday, February 2, 2015

SOALAN RBT TAHUN 5 Asas Teknologi 1

Tajuk:Kenali Alatan Tangan

1. Sistem pergerakan kit model yang mengunakan sumber elektrik dikenali sebagai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.Kit model yang mengunakan sistem elektromekanikal kawalan jauh dikawal dengan alat yang dinamakan:.............................................

Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah dibawah. Tulis betul atau salah

NO SOALAN
NAMA ALATAN
FUNGSI
BETUL ATAU SALAH
3
Pemutar skru Philip
Mengetat dan melonggarkan skru Philip


4
Pemutar skru mata rata
 Mencengkam bahan atau kompenen keci

5
Pelayar muncung tirus
Mengetat dan melonggarkan skru alurSKEMA
1.Sistem pergerakan elektromekanikal
2.Alat kawalan jauh
soalan 3-5... maaf tidak disediakan... pohon cari sendiri..:)

Friday, December 26, 2014

rbt tahun 5 rekabetuk dan tekologi tahun 5

DSKP Reka bentuk & Teknologi Tahun 5 dan
Modul Pengajaran Reka Bentuk &Teknologi Tahun 5

KAT SINI

DSKP RBT5

Modul RBT5

ATAU SINI
Dokumen Standard Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5.pdf

JUGA SINI
Bahan kursus RBT

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...