Showing posts with label CONTOH SURAT TAMAT BERHENTI KAD KREDIT. Show all posts
Showing posts with label CONTOH SURAT TAMAT BERHENTI KAD KREDIT. Show all posts

Wednesday, June 12, 2013

CONTOH SURAT TAMAT BERHENTI KAD KREDIT

NAMA DAN ALAMAT                                                                      Tarikh:
CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT  CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT
………………………………………………………………………………………………………
PUSAT KAD BANK xxx

TUAN,

PENAMATAN KAD KREDIT
Perkara diatas adalah dirujuk. Terima kasih kepada pihak tuan kerana meluluskan kad kredit kepada saya .

2.            Saya ingin menamatkan kad keredit tersebut kerana :-
               2.1          Saya tidak berminat dengan kad tersebut
               2.2          Saya tidak memerlukan kad kredit

3.            Untuk makluman pihak tuan, kad tersebut  saya telah musnahkan demi keselamatan.

4.            Sekian untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.
……………………………………………………….
T.T


contoh sahaja: Anda dinasihatkan merujuk pada pihak bank berkaitan unutk maklumat lanjut
CONTOH SAHAJA
LEBEL CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDITCONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT CONTOH SURAT  TAMAT BERHENTI KAD KREDIT
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...