Showing posts with label contoh Sasaran kerja tahunant gpk ko-kurikulum. Show all posts
Showing posts with label contoh Sasaran kerja tahunant gpk ko-kurikulum. Show all posts

Wednesday, June 26, 2013

contoh Sasaran kerja tahunan gpk ko-kurikulumLampiran 1
PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2012
Nama      : 
Gred        :                                                 Jawatan  :   PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
Sekolah   :   

BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN

01

KURIKULUM

a.        Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian Pendidikan islam Tahun 5, Kemahiran hidup Tahun 5 dan Pendidikan Jasmani Tahun 1.
b.      Mengajar mata pelajaran  Pendidikan islam Tahun 5, Kemahiran hidup Tahun 5 dan Pendidikan Jasmani Tahun 1.


Kualiti
a.       Mengikut Sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan.

Masa
a.       Rancangan Pelajaran Tahunan sekali setahun.
b.      Rancangan Pelajaran Harian setiap hari persekolahan berdasarkan jadual waktu.
Kuantiti
a.       Mengajar sepanjang tahun berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan.
b.      Mengadakan pentaksiran lisan berasaskan sekolah (PLBS) 4 kali setahun.
c.       Mengadakan  Ujian Pengesanan  P1,P2,P3 & P4100%

100%100%

100%

BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN
02
PENGURUSAN  KOKURIKULUM

2.1 Membantu  Guru Besar  menguruskan pentadbiran sekolah dalam bidang Kokurikulum :

2.1.1 Bertanggungjawab merangka dan menggubal buku perancangan kokurikulum  yang mengandungi  jawatankuasa, program/ aktiviti dan takwim tahunan.

2.2.2 Mengawal , menyelia dan menilai pelaksanaan program/ aktiviti unit- unit Kokurikulum.

2.2.3 Memastikan aktiviti ko-kurikulum dapat dilaksanakan sebagaimana dirancanga mengikut masa yang ditetapkan.

2.2.4 Bertanggungjawab memastikan kehadiran, kesihatan,  keselamatan dan kesejahteraan murid diberi keutamaan

2.2.5 Menyelaras dan mengurus  penyertaan pelajar keperingkat zon dan daerah.Kuantiti/kualiti
a.       Mengurus murid-murid pra-sekolah sehingga tahun 6 seramai 104 orang.
b.      Melantik jawatankuasa setiap unit  ko-kurikulum
c.       Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.
d.      Memastikan  fail unit lengkap.
e.      Mengadakan mesyuarat/perbincangan setiap kali program/aktiviti hendak dilaksanakan.
f.        Memastikan setiap unit  melaksanakan program/aktiviti  yang dirancang mengikut takwim .
g.       Pemantauan , laporan dan post mortem dijalankan selepas pelaksanaan program/aktiviti.

 Masa
a.       Setiap bulan
b.      Sepanjang tahun
c.       Mengikut keperluan semasa
d.      Mengikut perancangan takwim

100%

100%100%

100%

BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN


03

PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN

Membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir perjalanan sekolah dalam bidang lain :

3.1 Pengurusan Kurikulum/Akademik

3.1.1 Mengendalikan urusan perjalanan P&P kelas

a.       Pemantauan dan pencerapan guru semasa P&P.
b.      Penyeliaan buku latihan murid.
c.       Kelas Kondusif.
d.      Buku Kedatangan Murid.


Kualiti
a.       Jadual Pemantauan diedarkan kepada guru sebelum minggu pertama persekolahan.
b.      Memastikan P&P dijalankan mengikut Sukatan Pelajaran.

Kuantiti
a.       Sekurang-kurangnya 3 kali setahun bagi setiap guru
b.      Buku latihan diselia (mengikut jadual agihan antara pentadbir)
c.       2 kali seminggu.
d.      Setiap hari persekolahan.

Masa
a.       Februari , Mei & Julai
(Jadual Pencerapan)
b.      Januari hingga April & Mei hingga  Ogos
(Jadual Penyeliaan buku tulis)
c.       Sepanjang tahun.100%

100%


100%


100%

100%


100%
BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN

3.2  Pengurusan Kewangan

3.2.1 Menandatangani cek dan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran urusan pentadbiran sekolah
3.2.2 Menyemak akaun yang disediakan oleh Pembantu Tadbir

3.3 Pengurusan pentadbiran Pejabat

3.3.1 Memastikan pentadbiran pejabat dapat berjalan lancer

3.3.2 Menyemak surat masuk untuk tindakan sekiranya Guru Besar dan PK Pentadbiran tiada di sekolah

3.4 Pengurusan Persekitaran Dan Kemudahan Fizikal
3.4.1 Memastikan kakitangan sokongan (Kerajaan/Swasta)
melaksanakan tugas pembersihan dan juga keselamatan kawasan sekolah dengan berkesan.


Kuantiti/Kualiti
a.       Mengikut keperluan semasa
b.      Akaun disemak sekurang-kurangnya sebulan sekali

Masa
a.       Sepanjang masa
b.      Mengikut keperluan semasa


Kuantiti/Kualiti
a.       Surat keluar/masuk dipastikan direkod oleh PAR.
Masa
a.       Kehadiran guru-guru dan staf direkodkan

Kuantiti/Kualiti
a.       Persekitaran bersih dan selamat bagi semua warga sekolah.
b.      Perabot/kemudahan asas sekolah mesra pengguna .
Masa
a.       Pemantauan sepanjang masa . (peralatan , penggunaan & kebersihan).


100%
100%
100%
100%
100%
100%

BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN


3.5  Pengurusan Perhubungan Luar

3.5.1 Mewujudkan hubungan harmoni dan mesra pelanggan dengan stake holder / pelanggan .

-Usahasama dengan Felda dalam meningkatkan kecemerlangan akademik khususnya UPSR melalui program kelas STF, Motivasi pelajar tahun 6 dan Kuiz Mutiara Felda.-Menguruskan bantuan yang disalurkan oleh Felda , Parlimen Kuala Krau dan Bank Rakyat.


3.5.2 Memberi maklum balas terhadap permasalahan yang timbul secara berhemah.


Kuantiti/Kualiti
a.       Melaksanakan mengikut
jadual yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama
b.      Maklum balas diberi berdasarkan keperluan dan kesesuaian

Masa
a.        April hingga Ogos .


Kuantiti/Kualiti
a.       Murid-murid yang layak berdasarkan pendapatan / perkapita.

Masa
a.       Mengikut keperluan semasa.
b.      Sepanjang tahun.

100%


100%


100%


100%

BIL
AKTIVITI PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti projek)
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk Prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun
Mana yang berkaitan)
ULASAN


3.6  Pengurusan Kurikulum

3.6.1 Bekerjasama dengan PK Pentadbiran & Kurikulum bagi kelancaran  segala  urusan yang berkaitan dengan Kurikulum/Akademik.


3.7  Pengurusan  HEM

3.7.1 Bekerjasama dengan PK HEM untuk kelancaran perlaksanaan aktiviti HEM.


Kuantiti/Kualiti
a.       Menghadiri  setiap perbincangan dan memberi pandangan bagi kejayaan aktiviti yang dirancang.
b.      Turut serta dalam setiap aktiviti/program kurikulum.

Masa
a.       Mengikut perancangan takwim kurikulum.


Kuantiti/Kualiti
a.       Menghadiri setiap perbincangan dan memberi pandangan bagi kejayaan aktiviti yang dirancang.
b.      Turut serta dalam setiap aktiviti HEM.
Masa
a.       Mengikut perancangan takwim HEM.

100%
100%
100%
100%Tandatangan  PYD : ……………………………………………..                      Tandatangan  PPP: …………………………………………….
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...