Showing posts with label Contoh surat mohon peruntukan dari YB ( Yang berhormat Adun). Show all posts
Showing posts with label Contoh surat mohon peruntukan dari YB ( Yang berhormat Adun). Show all posts

Tuesday, August 27, 2013

Contoh surat mohon peruntukan dari YB ( Yang berhormat Adun)

YB Tuan ................................
.................................


PERMOHONAN PERUNTUKAN UNTUK MEMBIAYAI PEMASANGAN WIRELESS SI  SK .................................................. DAN 2 UNIT KOMPUTER.

Adakah dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2          Sehubungan dengan itu pihak kami memohon jasa baik Yang Berhormat Adun agar dapat meluluskan pertuntukan bagi membiayai rangkain tanpa wayar di ................................. Untuk makluman pihak tuan sekolah ini ada memiliki kemudahan internet, walaubagaimanapun redius keluasan rangkaian internet tanpa wayar terhad disekitar makmal komputer sahaja.

3.         Keperluan radius rangkaian yang luas penting untuk aktiviti pengajaran dan pebelajaran sesuai dengan hasrat kerajaan yang ingin melahirkan genersi yang celik komputer. Manakala keperluan 2 unit komputer adalah untuk kegunaan pejabat pentadbiran dan bilik guru memandangkan  komputer yang ada sekarang sudah rosak.

4.         Diharap Yang Berhormat Adun dapat meluluskan peruntukan tersebut demi kepentingan pedidikan Anggaran semua kos peruntukan adalah sebanyak RM45000 ( Empat Ribu Lima Ratus Sahaja).Kertas kerja adalah seperti lampiran 1 berkembar. Keperihatinan dan jasa baik pihak YB Tuan amat-amat dihargai.

Sekian, terima kasih
................................................................
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...