Showing posts with label TMK4. Show all posts
Showing posts with label TMK4. Show all posts

Sunday, September 28, 2014

SOALAN TMK TAHUN 4 MODUL 2 EKSPLORASI MULTIMEDIA

1....................................... merujuk kepada gabungan dua atau lebih elemen  multimedia.

a.Gambar
b.Komputer
c.Multimedia

2.Berikut adalah elemen mulitimedia pada komputer kecuali:-
a. teks
b  imej
c. buah-buahan

3.Berikut adalah elemen audio kecuali
a.Bunyi lagu
b.Bunyi suara
c.Gambar format bmp.

4.Yang manakah berikut adalah elemen multimedia imej
a.gambar guru
b.Suara guru
c.Gerakan guru

5.Contoh elemen multimedia teks termasukalah:-
a.Gambar 
b.Bunyi 
c.Tulisan pada laman web

6.Contoh elemen multimedia video termasukalah:-
a.Rakaman lagu mp3
b.Rakaman gambar
c.Rakaman berita

7.Yang manakah berikut termasuk dalam elemen mutimedia jenis animasi
a.Filem upin ipin
b.Berita TV
c.Rencana TV

8.Alat untuk memaparkan imej pada komputer ialah

9. Soalan 9 berdasarkan rajah dibawahY dalam rajah diatas adalah ....................
a.Komputer
b.Aksara
c.Bit

10.  Arial,  Comic Sans MS dan Times New Roman adalah dikenali sebagai
a.Nombor
b.Mukataip
c.simbol

Padankan dengan yang betul

Bulatkan BETUL Atau SALAH pada pernyataan Panduan Menggunakan Teks dalam Multimedia
dibawah

1. Pastikan Teks yang Digunakan Tidak  Boleh Dibaca    (  BETUL  /  SALAH  )

2. Pemilihan Warna Teks yang Bersesuaian                      (  BETUL  /  SALAH  )

3. Pemilihan Stail Teks yang Bersesuaian                         (  BETUL  /  SALAH  )

4. Gunakan Teks yang Ringkas tetapi Panjang.                (  BETUL  /  SALAH  )

5. Awasi Kuantiti Teks pada Paparan                              (  BETUL  /  SALAH  )


   (  IMEJ    /   TEKS )

Nayatakan dan bulatkan yang berikut samada berkaitan dengan  IMEJ atau TEKS

1 Fotograf atau gambar foto      (  IMEJ    /   TEKS )
2 Arial                                      (  IMEJ    /   TEKS )
3 Kartun                                   (  IMEJ    /   TEKS )
4 Graf atau carta                       (  IMEJ    /   TEKS )
5 Tahoma                                  (  IMEJ    /   TEKS )


Lengkapkan jadual berikut dengan  jawapan yang telah disediakanSaiz fail kecil

Saiz fail besar

Mudah untuk diubahsuai

Susah untuk diubahsuai

Terhasil melalui lakaran atau
lukisan

Mudah dihasilkan
menggunakan kamera digital,
pengimbas dan sebagainya


Perbezaan Imej Vektor dan Bitmap

IMEJ VEKTOR

IMEJ BITMAP

1. 

2.

3.


1.

2.

3


Padankan dengan yang betul

tag SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4, SOALAN TMK TAHUN 4,SOALAN TMK TAHUN 4,

Friday, February 28, 2014

EVIDEN TMK TAHUN 4

EVIDEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSREVIDEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR
B2D1E1

Menerangkan fungsi 3 jenis perisian komputer berserta contoh.


NAMA PERISIAN

CONTOH PERISIAN

1.
2.3.

Wednesday, January 15, 2014

CONTOH EVIDENS B1D1E3 TMK TAHUN 4

B1D1E3 Mengenal pasti Port I/O, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Padat dan soket bekalan kuasa pada unit sistem. 

Sunday, December 8, 2013

RPT TMK TAHUN 4

RPT TMK TAHUN 4 UNTUK GURU TMK TAHUN 4
RANCANGAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI TAHUN 4
RPH TMK TAHUN EMPAT UNTUK RUJUKAN GURU TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR..LIHAT RANCANGAN TAHUNAN TMK TAHUN 4 DAN DOWNLOAD RPT TMK TAHUN 4 KAT BAWAH

DOWNLOAD RPT TMK TAHUN 4 SINI   

Baca juga

CONTOH EVIDENS B1D1E1 TMK TAHUN 4
CONTOH EVIDENS B1D1E2 TMK TAHUN 4 

Monday, November 25, 2013

CONTOH EVIDENS B1D1E1 TMK TAHUN 4

CONTOH EVIDENS B1D1E1  TMK TAHUN 4
DOWNLOAD  EVIDENS B1D1E1 

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR
1. EVIDENS B1D1E1
Menyenaraikan 5 jenis komputer di pasaran
a.Apakah Komputer?
…………………………………………………………………………………………
b.Lihat gambar dan nyatakan jenis komputer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...