Tuesday, July 24, 2012

Espeks Negeri Sembilan

Espeks Negeri Sembilan
eSPEKS Negeri  Sembilan adalah satu produk yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet. eSPEKS  Negeri sembilan mengandungi 3 subsistem iaitu eMaklum, ePayslip dan eEC. 
Lihat Espeks Negeri Sembilan sini 

https://espeks.ns.gov.my/espeks/

egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan,  egaji negeri Sembilan, Espeks Negeri Sembilan, eSPEKS Sembilan, loging eSPEKS Sembilan e-gaji Sembilan, 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...