Monday, December 31, 2012

RPT Dunia Muzik SK Tahun 3


Kurikulum Dunia Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal.

Kurikulum Dunia Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut:
1. Mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik.
2. Mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal.
3. Menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik.
4. Membaca dan menulis notasi muzik.
5. Menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar.
6. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.


Download Rancangan Tahunan Dunia seni muzik tahun 3 kat sini
RPT Dunia  Muzik SK Tahun 3 kat sini

ATAU SINI DOWNLOAD RPT LINK  


RPT DUNI MUZIK SK TAHUN 2

RPT DUNIA MUZIK SK TAHUN 1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...