Wednesday, September 25, 2013

Contoh surat tangguh lapor diri guru

Nama 
alamat
No tel &Tarikh                                                                                          


Kepada ,

GURU BESAR,
SK......................
Melalui dan salinan,

GURU BESAR,
SK........................................

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENANGGUHKAN TARIKH LAPOR DIRI


Adalah dengan segala hormatnya perkara di atas adalah berkaitan dan surat pertukaran JPNP.......................................... yang bertarikh 22 September 2013 adalah dirujuk.

2. Saya ....................................................,No. Kp: ............................................., telah ditempatkan di sekolah tuan. Di sini,saya ingin memaklumkan kepada pihak tuan bahawa saya tidak dapat melaporkan diri pada seperti yang tercatat dalam surat arahan pertukaran tersebut.


3. Kelewatan saya untuk melaporkan diri adalah bagi menyelesaikan beberapa tugasan di sekolah semasa dan terpaksa menguruskan beberapa urusan penting yang lain. Saya akan melaporkan diri kepada pihak tuan pada ...............................................


4. Bersama-sama ini saya sertakan Surat Pertukaran untuk rujukan dan makluman pihak tuan.
Sekian, terima kasih,


Yang benar,

SK PPD /JPN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...