Wednesday, June 26, 2013

contoh surat anak tidak hadir sekolah

nama &dan alamat
no tel
_____________________________________________________________
Guru Besar
......................

Tuan/Puan,

TIDAK HADIR KE SEKOLAH

Perkara diatas adalah dirujuk saya.

2. Adalah dimaklumkan bahawa anak saya tidak  dapat hadir sekolah selama ...... hari , bermula pada.................. sehingga .....................

3.         Untuk makluman tuan ketidakhadiran anak saya kerana sebab berikut:-
              (NYATAKAN SAKIT ATAU ADA URUSAN PERIBADI)
             3.1: Urusan peribadi diluar daerah
             3.2: Tiada pengasuh, dan saya terpaksa membawa bersama anak saya

Sekian Terima kasi
h
Yang Benar

.......................
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...