Wednesday, April 24, 2013

BORANG PENTAKSIARAN KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

BORANG PENTAKSIARAN KSSR DSV TAHUN 1

PENTAKSIRAN UNTUK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN BAGI PELAJAR TAHUN 1 2011


1.     SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN MENGGUNAKAN BORANG KHAS (SEPERTI LAMPIRAN) UNTUK MENTAKSIR MURID.
2.     TIDAK PERLU MEMBINA STANDARD PRESTASI DAN MELAPOR SECARA SUMATIF SEBAGAIMANA SUBJEK-SUBJEK LAIN.
3.     TANDAKAN 1 UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN BERKENAAN DAN 0 SEBAGAI TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN.
4.     JUMLAH KEMAHIRAN BAGI SETIAP KOMPONEN MESTILAH DIRUJUK KEPADA KSSR PJK.
5.     BORANG PJK BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT KESESUAIAN.BORANG PENSKORAN AKTIVITI KESIHATAN
NAMA MURID:
KELAS / TINGKATAN:
Bil
Tarikh
Kesihatan Fizikal (6 Kemahiran)
(43%)
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
(5 Kemahiran)
(36%)
Kesihatan Persekitaran
(3 Kemahiran)
(21%)
Tandatangan Guru / Ketua Pasukan, Masyarakat
Kesihatan Diri & Reproduktif
(3 Kemahiran)
Pemakanan
(2 Kemahiran)
Penyalahgunaan Dadah
(1 Kemahiran)
Pengurus Mental & Emosi
(2 Kemahiran)
Kekeluargaan
(1 Kemahiran)
Perhubungan
(2 Kemahiran)
Pencegahan Penyakit
(2 Kemahiran)
Keselamatan
(1 Kemahiran)
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
Kesihatan Fizikal
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kesihatan Persekitaran
Kesihatan Diri & Reproduktif
Pemakanan
Penyalahgunaan dadah
Pengurusan Mental & Emosi
Keluargaan
Perhubungan
Pencegahan Penyakit
Keselamatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BORANG PENSKORAN AKTIVITI KESIHATAN
NAMA MURID:
KELAS / TINGKATAN:
Bil
Tarikh
Pergerakan Asas
(20 Kemahiran)
Gimnastik Asas
(10 Kemahiran)
Asas Aquatik
(2 Kemahiran)
Rekreasi & Kesenggangan
(2 kemahiran)
Tandatangan Guru Kelas
Pergerakan Lokomotif
(5Kemahiran)
Pergerakan Bukan Lokomotif
(2Kemahiran)
Kemahiran Manipulasi Alatan
(1Kemahiran)
Kemahiran Berirama
(1Kemahiran)
Kemahiran Badan & Sokongan
(2Kemahiran)
Hambur & Pendaratan
(3Kemahiran)
Purata & Gulingan
(3Kemahiran)
Lentikan
(2Kemahiran)
Keyakinan & Keselamatan
(2 Kemahiran)
Kebolehan Aplikasi
(2 Kemahiran)
1
2
3
4
5
BORANG PENSKORAN AKTIVITI KESIHATAN
NAMA MURID:
KELAS / TINGKATAN:
Bil
Tarikh
Kecergasan Meningkatkan kesihatan & Prestasi Fizikal
(10 Kemahiran)
Kesukanan
(4 Kemahiran)
Tandatangan Guru Kelas
Kapasiti Aerobik
(2 Kemahiran)
Fleksibiliti
(1 Kemahiran)
Kekuatan & Daya Tahan Otot
(7 Kemahiran)
Keselamatan & Pengurusan
(2 Kemahiran)
Interaksi Sosial
(2 Kemahiran)
Kumpulan Dinamik Lentikan
(1 kemahiran)
1
2
3
4
5


Kecekapan Kemahiran Pergerakan
Pergerakan Asas
Gimnastik Asas
Asas Akuatik
Rekreasi & Kesenggangan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pergerakan Lokomotor
Pergerakan Bukan Lokomotor
Kemahiran Manipulasi Alatan
Kemahiran Berirama
Kawalan Badan dan Sokongan
Hanbur & Pendaratan
Putaran & Gulingan
Lentikan
Keyakinan & Keselamatan
Kebolehan Aplikasi

A.     Jenis-jenis fail yang perlu ada pada dan dipegang oleh semua guru mp
a.       Fail setiap guru mp
Fail pentaksir yang mengandungi
                                                              i.      Dokumen 1-8 drpd fail induk PBS (disediakan oleh pentadbir sekolah)
(Jenis-jenis dokumen 1-8 boleh dirujuk daripada portal PPDT bahagian akademik: Panduan Pengurusan Fail PBS yang telah diposkan pada 10/2010)
                                                            ii.      Pekeliling baru pelaksanaan KSSR 2011
b.       Markah induk pelajar PLBS (Guru MP BM dan BI)
c.       Fail Kulit Keras
                                                              i.      Untuk menyimpan hasil laporan sumatif yang telah dicetak
                                                            ii.      Cadangan: mencetak laporan sumatif (laporan mengikut bab atau tema atau tajuk) sekurang-kurangnya DUA kali setahun. Satu selepas penggal pertama dan yang kedua pada hujung tahun. Cetakan digunakan untuk laporan ketika bertemu waris.
                                                          iii.      Laporan sumatif yang lain boleh disimpan dalam computer dan boleh dicetak atas permintaan pihak-pihak tertentu.
B.      Jenis-jenis fail yang perlu ada dan dipegang oleh guru kelas
a.       Fail Calon untuk PLBS
                                                              i.      Helaian markah pelajar, iaitu Rekod Pencapaian Murid (BM) dan Pupil Achievement Record (BI). Bagi yang masih menggunakan buku, surat makluman penggunaan buku berkenaan mestilah ada dalam fail berkenaan.
b.       Portfolio Perkembangan
                                                              i.      Pilihan kepada pihak sekolah.
                                                            ii.      Cadangan: setiap pelajar mesti ada satu fail untuk setiap mp
                                                          iii.      Setiap hasil kerja pelajar selepas laporan formatif (latihan ringkas, lembaran kerja dll) akan dimasukkan ke dalam portfolio berkenaan.
c.       Portfolio Showcase
                                                              i.      Setiap pelajar satu fail untuk semua mp
                                                            ii.      Hasil-hasil pelajar yang terbaik daripada portfolio perkembangan akan dikumpul dalam fail showcase selepas hujung tahun.
                                                          iii.      Hasil pelajar yang terbaik mungkin boleh diberikan gred sebelum dimasukkan ke dalam portfolio perkembangan.

** Panduan menulis dan mengkod fail boleh dirujuk daripada kerani yang mengendalikan fail sekolah atau daripada panduan penyediaan fail PBS yang telah diposkan di dalam portal PPDT.

Cara mudah  save doc ..
CTRL A
CRTL C
... pastu Paste kat  msword... dan delete yang tidak berkaitan 
DOWNLOAD BORANG PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI  TAHUN 1 CONTOH BORANG PENTAKSIRAN KSSR PJ  TAHUN 1   CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PJ TAHUN 1, DOWNLOAD BORANG PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI  TAHUN 1 CONTOH BORANG PENTAKSIRAN KSSR PJ  TAHUN 1   CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PJ TAHUN 1,  DOWNLOAD BORANG PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI  TAHUN 1 CONTOH BORANG PENTAKSIRAN KSSR PJ  TAHUN 1   CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PJ TAHUN 1,  DOWNLOAD BORANG PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI  TAHUN 1 CONTOH BORANG PENTAKSIRAN KSSR PJ  TAHUN 1   CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PJ TAHUN 1, DOWNLOAD BORANG PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI  TAHUN 1 CONTOH BORANG PENTAKSIRAN KSSR PJ  TAHUN 1   CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PJ TAHUN 1,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...