Wednesday, August 14, 2013

eSPKWS - Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah -

eSPKWS espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws,espkws, espkws, espkws, espkws, espkws,
Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah  
eSPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. e-SPKWS dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif.
Maklumat lanjut e-SPKWS , sila ke pautan ini  espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws,espkws, espkws, espkws, espkws, espkws,
 http://apps2.moe.gov.my/spkws/login.php  e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,v,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,e-SPKWS,  e,espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws, espkws,