Saturday, January 19, 2013

CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURIDJAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi             :    Guru Besar
Naib Pengerusi I   :   PK HEM
Naib Pengerusi II  :   PK  Pentadbiran
Naib Pengerusi III :   PK Kokurikulum
Setiausaha           :      
 AJK                        :    
Disiplin & Penc.Jenayah
Pengawas & Ketua Kelas
RIMUP
SPBT
Bina Insan
Perabot
Keselamatn & Kebakaran        
PPDa
Biasiswa & Bantuan
Kebajikan & Penabungan
Kesihatan Aedes/Denggi
Bimbingan Kaunseling
RMT & PS1M 
Kantin
SMM/APDM
Kebersihan & Keceriaan
....................................................................................................................................................
JAWATANKUASA DISIPLIN/PENCEGAHAN JENAYAH  DAN PENGAWAS
Pengerusi         :        Guru Besar
Naib Pengerusi :       PK  HEM
Penyelaras        :               
Pen. Penyelaras:     
                                                           
AJK                    :     PK Pentadbiran
                                 PK Kokurikulum
                                Guru kelas
                                Guru kaunseling 
Bidang Tugas
 1. Menyediakan / menggubal Buku Panduan Disipin Sekolah.
 2. Memastikan peraturan dan undang-undang sekolah (disiplin) dipamerkan dalam setiap kelas / makmal / pusat sumber / papan kenyataan.
 3. Merancang aktiviti-aktiviti bagi memberi penerangan secara meluas dan menyeluruh kepada pelajar-pelajar tentang peraturan sekolah.
 4. Merancang strategi pelaksanaan, pengawasan dan penilaian semua aspek.
 5. Bertanggungjawab sebagai penasihat, pemudahcara dan pakar rujuk berhubung dengan pengawas sekolah.
 6. Melaksanakan hukuman disiplin dan merekodkan dalam buku salah laku.
 7. Menghantar laporan salah laku (SSDM) kepada pihak PPD / JPNP.
 8. Membuat postmortem tentang pelaksanaan disiplin sekolah pada akhir tahun dan merangka strategi bagi mengatasi segala kelemahan.
 9. Menyediakan surat perlantikan pengawas dan mengeluarkan sijil pengawas kepada pengawas-pengawas Tahun Enam pada akhir tahun.
 10. Mencadangkan kepada Guru Besar nama-nama calon pengawas dan perlucutan pengawas.
 11. Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6

Bidang Tugas
 1. Bertanggungjawab kepada keseluruhan hal ehwal urusan mengenai pinjaman buku-buku teks kepada pelajar-pelajar.
 2. Menyedia dan menguruskan pengisian Borang SPBT dan Borang Pinjaman SPBT kelas dan kemas kini.
 3. Menerima bekalan dan mendaftar serta menyimpan semua buku di bawah SPBT.
 4. Menyimpan invois / nota hantaran dan nota komputer dengan kemas kini.
 5. Mengambil langkah segera mengenai pelaporan dari segi penerimaan dan bekalan belum sampai kepada Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia dan salinan kepada JPNP / PPD.
 6. Menyediakan senarai nama murid-murid yang menghilangkan atau merosakkan buku SPBT untuk penahanan sementara keputusan UPSR dan pemberian SPBT seterusnya.
 7. Membuat senarai buku-buku yang perlu dibuat hapus kira serta menghantar kepada PPD / JPNP.
 8. Mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa / penjaga tanggungjawab bersama dalam memastikan penjagaan dan penggunaan buku murid pada tahap maksimum.
 1. Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA SMM / APDM

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas
1.     Merekod data murid dalam Buku Pendaftaran Sekolah
2.     Mengedarkan Borang Maklumat Murid (BMM) kepada setiap murid pada awal  
 tahun untuk mendapatkan maklumat tepat dan lengkap.
3.     Mengemaskini data murid dari masa ke masa.
4.     Menghantar data ke PPD mengikut jadual yang ditetapkan.
5.     Bekerjasama dengan unit lain seperti Bantuan & Biasiswa bagi keperluan data   dalam memudahkan urusan permohonan bantuan kepada murid yang layak.
6.    Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
....................................................................................................................................................


JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT/PS1M)

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6

           
Bidang Tugas
1.    Menyelaras murid yang layak menerima RMT dan susu sekolah.
2.    Menyediakan menu dan jadual guru bertugas RMT dan memastikan   penyediaan  makanan mengikut menu yang berkhasiat.
3     Menyediakan perjanjian dengan pengusaha kantin yang menguruskan     makanan RMT supaya mematuhi prosedur yang ditetapkan.
4.    Merekodkan nama murid yang layak menerima RMT dan menanda kedatangan murid  mengikut bilangan hari makanan RMT.
5.    Menyemak buku laporan RMT yang ditulis pada setiap hari oleh guru bertugas mingguan.
6.    Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
....................................................................................................................................................


JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6

                                  
Bidang Tugas
 1. Memastikan kualiti makanan yang dijual sentiasa baik.
 2. Memastikan segala peraturan pengendalian kantin dan Pekeliling Kementerian Pendidikan mengenai kantin dipatuhi sepanjang masa.
 3. Menjalankan kegiatan-kegiatan Pendidikan dan lain-lain yang berkaitan dengan kantin sekolah.
 4. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dan membuat laporan lengkap serta mengambil tindakan segera jika berlaku keracunan makanan akibat makanan di kantin sekolah.
 5. Memastikan kebersihan dan keceriaan kantin sentiasa bersih dan selesa                   sepanjang tahun.
 6. Mengadakan Hari Kantin Sekolah.
 7. Menyampaikan maklumat dan nasihat daripada pihak murid, guru, ibu bapa dan penjaga kepada pihak sekolah terhadap pengurusan kantin.
8.   Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
.
    ...............................................................................................................................

JAWATANKUASA BIASISWA DAN BANTUAN PELAJAR MISKIN

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas
1.    Menguruskan biasiswa atau bantuan daripada agensi lain.
2.    Bekerjasama dengan unit SMM untuk mendapatkan data yang tepat bagi memudahkan urusan permohonan bantuan kepada murid yang layak.
3.    Mengedarkan borang biasiswa kepada pelajar mengikut masa tawaran.
4.    Memaklumkan ibu bapa pelajar yang mendapat biasiswa supaya menggunakan wang biasiswa yang diterima dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran anak-anak.
5.    Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA BINA INSAN

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6Bidang Tugas
1.    Merancang program Bina Insan untuk semua warga sekolah.
2.    Melaksanakan program Nadwah Islamiah
3.    Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam.
4.    Mengadakan program penghayatan (Ihya’ Ramadhan) sepanjang bulan Ramadhan.
5.    Merancang dan menyelenggara surau / bilik / ruang solat sekolah.
6.    Menyediakan jadual waktu solat berjemaah di surau dan memastikan murid-murid yang terlibat mematuhinya.
7.    Merancang dan melaksanakan program yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan UPSR seperti Bacaan Yaasin Mingguan dan Solat Hajat.
8.    Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................


JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


             
Bidang Tugas
 1. Mengatur program-program bimbingan bagi murid-murid bermasalah (disiplin dan akhlak).
 2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program Mentor-Mentee sekolah.
 3. Menyediakan laporan tentang kemajuan murid-murid yang bermasalah kepada pihak sekolah.
 4. Mengadakan program yang boleh membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah.
 5. Mengadakan kelas-kelas tambahan bagi murid-murid tahun enam dan kelas Pemulihan bagi murid-murid bermasalah dalam pelajaran.
 6. Mengadakan Hari Penganugerahan Ilmu bagi murid-murid Tahun Enam.
 7. Merancang program selepas UPSR bagi murid tahun enam.
 8. Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN PENABUNGAN

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6

                                

Bidang Tugas
 1. Bertanggungjawab tentang urusan pelaburan pelajar di bank tempatan.
 2. Menguruskan murid-murid serta pelaburan mereka apabila ada lawatan bank
ke sekolah.
 1. Merangka program-program peningkatan jumlah pelajar yang melabur serta amaun pelaburan mereka.
 2. Menyediakan laporan tahunan tentang pelaburan pelajar.
 3. Memberikan hadiah galakan kepada penabung terbanyak sebagai penghargaan dan dorongan untuk menambahkan pelaburan.
 4. Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................
JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas
1.            Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah.
2.            Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti :
i.              Pertandingan kebersihan kelas (Kelas Kondusif).
ii.            Pertandingan poster kebersihan.
iii.           Menanam pokok bunga (Pokok Angkat) di kawasan sekolah.
iv.           Gotong royong kebersihan.

3.            Mengawal kebersihan kawasan  sekolah, tandas, bilik darjah dan kantin.
4.            Mengamalkan budaya mengutip sampah dalam kalangan murid-murid.
5.            Menerapkan kesedaran pentingnya menjaga kebersihan diri dan sekolah pada setiap masa.
6.            Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DENGGI

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas
1.            Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan yang dikenalpasti berpotensi untuk pembiakan aedes.
2.            Memberi taklimat kepada murid mengenai bahaya aedes dan denggi.
3.            Mengedarkan risalah tentang tanda-tanda demam denggi.
4.            Sentiasa prihatin akan kesihatan murid terutamanya murid  yang mempunyai masalah kesihatan.
5.            Merekod laporan mingguan dan menghantar laporan bulanan ke PPD.
6.            Merancang program yang boleh meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya menjaga kesihatan diri.
7.            Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.

....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA KESELAMATAN KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas
1.            Merancang program keselamatan sekolah seperti:
i.              Keselamatan lalulintas
ii.            Keselamatan bangunan dan perabot
iii.           Hari Keselamatan.
2.            Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak polis,pasukan bomba dan penyelamat, JKR, RELA dan komuniti Felda.
3.            Memastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungsi.
4.            Memastikan lalu lintas di kawasan sekolah selamat digunakan.
5.            Meletakkan tanda amaran BAHAYA di tempat-tempat yang berbahaya.
6.            Mengadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya  3 kali setahun.
7.            Memeriksa basikal murid dari masa ke masa supaya dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
8.            Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.
....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6

                                   
Bidang Tugas
1.            Merancang dan mengadakan program pencegahan dadah seperti :-
a.     Minggu Anti Dadah
b.    Ceramah Bahaya Dadah
c.    Pameran Dadah
d.    Kempen Anti dadah
e.    Bahaya Merokok
2.            Mengadakan sudut, lorong atau bilik pencegahan dadah.
3.            Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.....................................................................................................................................................

JAWATANKUASA PERABOT

Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6             
                                   Pekerja Am/Swasta

Bidang Tugas
1.    Menyediakan stok alatan bagi setiap alatan seperti kerusi dan meja.
2.    Mengemaskini stok setiap akhir tahun.
3.    Memeriksa alatan dan membuat hapus kira.
4.    Menyenarai alatan dan ditampal di bilik berkenaan.
5.    Melabel nombor  pada alatan baru.
6.    Merekod dan menghantar laporan ke PPD/JPN/KPM apabila diperlukan.
7.    Mematuhi dan melaksanakan arahan lain daripada Guru Besar.....................................................................................................................................................

J/KUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)
                                     
Pengerusi            : Guru Besar
Naib Pengerusi   : PK  HEM
Penyelaras          :    
Pen. Penyelaras  :   

 AJK                     :        
PK Pentadbiran
PK kokurikulum
AJK 1
AJK 2
AJK 3
AJK 4
AJK 5
AJK 6


Bidang Tugas:
1.    Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah secara bersama.
2.    Program RIMUP mestilah dilaksanakan melalui kegiatan khas seperti berikut :-
i.              Kecemerlangan Akademik
ii.            Sukan dan Permainan
iii.           Perayaan dan Perhimpunan
iv.           Perkhemahan dan Lawatan
v.            Khidmat Masyarakat.


Cara mudah  save doc ..
CTRL A
CRTL C
... pastu Paste kat  msword... dan delete yang tidak berkaitan

CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID CONTOH JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...