Tuesday, January 8, 2013

RPT Bahasa Melayu KSSR


Standard  Kurikulum  Bahasa Malaysia   dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika;  dan Keterampilan Diri.  Enam tunjang tersebut merupakan domain  utama yang  menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif


RPT Bahasa Melayu SK Tahun 3
RPT Bahasa MalaysiaSK Tahun 2 
RPR Bahasa melayu SK Tahun 1Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...