Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sedang menjalankan kajian pelaksanaan KSSR. Sehubungan itu, borang soal selidik guru KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru) ini disediakan bagi mendapatkan pandangan guru terhadap pelaksanaan KSSR.
LIHAT DISINI UNTUK MENGISI SOAL SELIDIK TERSEBUT
Sila Pilih ‘ YANG BERIKUTNYA’ di bahagian bawah web tersebut untuk memulakan soal selidik.

Kerjasama dan jasa baik guru diminta untuk menjawab semua soalan dalam borang KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru) secara jujur dan ikhlas.
KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru) KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru)

KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (GurU KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru)

KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru) KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru)