Tuesday, May 28, 2013

Contoh Surat Perlantikan Sebagai Ketua Pentaksir Sekolah PAFA

Kepala surat rasmi
.........................

Kepada,                                                                          03 Januari 20...
...................................................................

Tuan,

Perlantikan Sebagai Ketua Pentaksir Sekolah 20....

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.       Sehubungan dengan itu, tuan dilantik sebagai KETUA PENTAKSIR SEKOLAH  (KPS) BAGI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PAFA (PERKARA ASAS FARDHU AIN), SK .......................bagi tahun 20.....

3.   Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang.

4.     Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,                                                  
...................
t.t gb

Sk.     Fail Panitia Pendidikan Islam
          Fail PAFA 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...