Thursday, May 23, 2013

contoh surat rayuan pertukaran guru ikut suami


Nama
KP
Tarikh

Melalui, dan salinan

Guru Besar / Pengetua

Kepada

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Alamat penuh rujuk web kem Pelajaran
( Rujuk bahagian anda  guru agama, guru teknik dll)


Tuan, 
RAYUAN PERTUKARAN SEKOLAH MENGIKUT SUAMI

2.         Merujuk perkara di atas, saya seperti nama tersebut ingin membuat rayuan pertukaran sekolah dengan segera.Permohonan melalui egtukar telah dibuat pada......................  Saya ingin memohon bertukar ke sekolah didaerah …………., negeri…………………..

3.         Rayuan ni buat kerana beberapa sebab sebagaimana berikut:-.
3.1.      Mengikut suami yang bertugas sebagai………………
3.2       Masalah kesalamatan-nyatakan
3.3       Masalah keluarga- nyatakan
 3.4      dan lain-lain masalah ( yang logik-nyatakan)

4.         Bersama-sama dengan ini saya lampirkan surat arahan pertukaran suami ke ………… dan salinan permohonan e-GTukar  untuk rujukan pihak tuan.

5.         Kerjasama dan jasa baik pihak tuan amat diperlukan dan dihargai.

Sekian terima kasih.

Yang Benar,…………………………….

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...