Friday, May 25, 2012

eSPEKS Perak

espeks perak
eSPEKS adalah satu produk yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet.'
Maklumat lanjut eSPEKS Perak kat  https://espeks.perak.gov.my/espeks/
espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak espeks perak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...