Wednesday, May 23, 2012

LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN

Kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan
Kecemerlangan dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan
setelah PPPS/ PPPLD memenuhi tempoh perkhidmatan dan
tahap kecemerlangan yang ditetapkan

Syarat umum kenaikan pangkat

 Disahkan dalam perkhidmatan (Bagi Kenaikan Pangkat dari Gred DG41 ke Gred
DG44
 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi
Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir sekurang-kurangnya 78.00%
 Bebas daripada tindakan tatatertib
 Telah mengisytiharkan harta
 Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 Bebas daripada Senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan
 Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi gred yang berkaitan.
 Diperakukan oleh Ketua Jabatan

 Maklumat lanjut baca sini
dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN,  dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN,  dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN,  dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN,  dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN,  dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN, dg41 dg44 dga32 dga34, LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN, 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...