Wednesday, July 10, 2013

contoh penghargaan folio

PENGHARGAAN FOLIO

Assalamualaikum

Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan folio ini dengan jayanya. Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek 
 Sekalung penghargaan untuk guru subjek saya, “En.............” kerana kerana memberikan bimbingan, dan dan tunjuk ajar kepada saya. 

Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan.

Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dengan memberikan tunjukajar kepada saya.. Bantuan kalian mengenai projek folio ini amat saya hargai.dan tidak akan saya lupakan.
Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atautidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...