Friday, July 12, 2013

surat sokongan bantuan pengajian

Kepada:

Y.B Tan Sri/Y.B Dato’/Y.B Datin/Tuan/ Puan


SOKONGAN BANTUAN KEWANGAN PENGAJIAN
Dengan hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa ............................................KP....................... mendapatan tawaran untuk menyambung pengajian ke ( Nama Universiti)................................ dalam jurusan............ ......................... dan akan mula melapor diri pada .................................

3. Adalah dimaklumkan bahawa beliau memerlukan bantuan kewangan bagi menampung kos awal pendaftaran keuniversiti. ( Nyatakan kalau Oversea- nak beli tiket kapal terbang ke.. dll) Bantuan ini penting kerana beliau berasal dari keluarga yang miskin.

4. Dengan ini saya menyokong permohonan beliau dan diharap mendapat perhatian dan pertimbangan dari pihak Y.B Tan Sri/Y.B Dato’/Y.B Datin/Tuan/ Puan.

Sekian, terima kasih.

t.t ketua kg/ ketua masyarakat setempat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...