Wednesday, July 3, 2013

SURAT SOKONGAN BERKERJA

Kepada:Sesiapa yang berkenaan

Tuan/Puan,

PERAKUAN SOKONGAN KEPADA .......................................................
BAGI JAWATAN ...............................................................

Dengan hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas.

2.     Adalah dimaklumkan bahawa ............................................KP....................... mula berkhidmat dengan ................................  bermula ............ ...........sehingga kini di Bahagian/ Jabatan  .................................... sebagai.................................

3.    Sepanjang tempoh perkhidmatan , beliau adalah merupakan seorang pegawai yang berdedikasi dan komited terhadap kerja yang diberikan. Beliau juga bersedia untuk menerima tanggungjawab yang lebih dari sepatutnya dan boleh menyesuaikan diri di dalam semua jenis persekitaran kerja  serta mempunyai personaliti yang baik.

4.      Saya yakin dengan prestasi kerja, pengalaman yang dimiliki dan minat yang ditunjukkan, beliau boleh terus maju dan berpotensi untuk berjaya dalam kerjaya sekiranya diberi peluang. Dengan ini saya menyokong permohonan beliau dan diharap mendapat perhatian danpertimbangan dari pihak tuan.


Sekian, terima kasih.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...