Monday, July 1, 2013

contoh surat permohonan batal polisi insuran


Nama
Alamat


Kepada syarikat insuran

Tuan,

PEMBATALAN POLISI INSURANS : No polisi……………………….

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas, saya seperti butir-butir polisi berikut:
         Nama :
         K/P :
         Jenis Polisi :
         Nombor Polisi :

2.    Pembatan polisi ini kerana saya tidak berminat lagi dengan polisi tersebut. Sehubungan dengan itu , diharap pihak tuan dapat mengambil tindakan agar premium sebanyak RM……….. tidak lagi dipotong dari kad kredit saya bermula pada tarikh surat ini

BACA  VERSI PENUH KAT SINI