Monday, July 1, 2013

contoh surat permohonan batal polisi insuran


Nama
Alamat


Kepada syarikat insuran

Tuan,

PEMBATALAN POLISI INSURANS : No polisi……………………….

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas, saya seperti butir-butir polisi berikut:
         Nama :
         K/P :
         Jenis Polisi :
         Nombor Polisi :

2.     Pembatan polisi ini kerana saya tidak berminat lagi dengan polisi tersebut. Sehubungan dengan itu ,diharap pihak tuan dapat mengambil tindakan agar premium bayaran sebanyak RM……….. tidak lagi dipotong dari kad kredit saya bermula pada tarikh surat ini Sebarang lebihan potongan/ nilai serahan ( sekiranya ada) sila kembalikan kepada saya melalui cek ke alamat sebagaimana tertera diatas..Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan saya ucapkan terima kasih.Saya yang benar,

Contoh sahaja..TQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...