Monday, July 1, 2013

contoh surat tangguh pengajian semester

Nama

No tel, alamat


Kepada ,
DEKAN................


PERMOHONAN MENANGGUHKAN PENGAJIAN BAGI SEMESTER DUA 2012/2013

Perkara diatas adalah dirujuk.

2. Saya ………………………………………. no matrik/ no kp………………………………, kursus.................................... ingin memohon penagguhan pengajian bagi sesi.................... kerana masalah kesihatan ( nyatakan penyakit atau patah kaki ke  atau lain-lain)  dan tidak berupaya untuk menyambung pengajian pada semester ini.

3. Bersama-sama surat penangguhan saya ini, saya lampirkan surat akuan doktor/ laporan perubatan .Saya ingin menyambung semula pengajian pada semester ............. yang akan datang. Saya mengharapkan agar pihak tuan dapat mempertimbangkan perkara ini.

4. Kerjasama pihak tuan amat saya hargai.

Sekian, terima kasih
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...